22 stycznia
piątek
Anastazego, Wincentego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Rzeczy znalezione

Ocena: 0
4451

Każdą rzecz, której nie można zwrócić właścicielowi, należy oddać do najbliższego biura, na terenie starostwa, gdzie rzecz została znaleziona.

fot. Pixabay, CC0

Starosta ma obowiązek na terenie swojego powiatu prowadzić biuro rzeczy znalezionych. Każdą rzecz, której nie można zwrócić właścicielowi, należy oddać do najbliższego biura, na terenie starostwa, gdzie rzecz została znaleziona. Osoba, która znalazła pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej albo artystycznej i nie zna miejsca zamieszkania lub pobytu ich właściciela, powinna oddać rzecz niezwłocznie właściwemu staroście, chyba że znalezione zostały jedynie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 zł lub równowartości tej sumy.

Jeśli przedmiotem znalezionym jest broń, amunicja, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, rzeczy te niezwłocznie należy oddać policji. W wypadku, gdy ich oddanie wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy zawiadomić o miejscu, w którym znalezisko się znajduje. Jednostka policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Znalazca przechowujący rzecz może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości przedmiotu, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku, gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, może on zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku przechowujący zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy, a znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Przechowujący informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeśli rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Znalazcy lub przechowującemu przysługuje prawo zatrzymania. Znalazca przechowujący rzecz, przechowujący lub właściwy zarządca przechowujący rzecz ulegającą szybkiemu zepsuciu sprzedaje ją niezwłocznie. Suma uzyskana ze sprzedaży wchodzi w miejsce rzeczy sprzedanej, po potrąceniu kosztów sprzedaży.

Jeżeli właściciel nie zgłosił się po odbiór rzeczy, a ustalenie jego adresu nie jest możliwe, starosta zawiadamia o przechowywaniu rzeczy znalezionych np. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej biura, a jeżeli są to rzeczy o wartości przekraczającej 5000 zł, również poprzez ogłoszenie w gazecie lokalnej lub ogólnopolskiej, wskazując termin odbioru. Po tym terminie prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze on rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nieodebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem staje się gmina. Odbiór depozytu uwarunkowany jest opłaceniem kosztów przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie i poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

Idziemy nr 45 (683), 11 listopada 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 22 stycznia

Piątek, II Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
Przywołał do siebie tych, których sam chciał,
a oni przyszli do Niego

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Hbr 8,6-13; Ps 85,8.10-14; Mk 3,13-19
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter