23 stycznia
środa
Ildefonsa, Rajmunda
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Rozliczenie dochodów dzieci

Ocena: 0
1576

Do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów małoletnich dzieci z ich pracy

Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu w Polsce, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków.

Do dochodów rodziców nie dolicza się dochodów małoletnich dzieci z ich pracy. Przez dochody z pracy należy rozumieć nie tylko dochody uzyskane z tytułu umowy o pracę, ale również w ramach umowy zlecenia lub o dzieło. Dochody te należy wykazać w zeznaniu rocznym, które w imieniu dziecka składają rodzice. Przy dochodach umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło rodzice składają PIT-37. Jeżeli kwota osiągniętego w roku dochodu nie przekroczy kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku, po złożeniu zeznania zostanie zwrócony podatek pobrany przez płatnika.

Osoba samotnie wychowująca dziecko, będąca panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo w separacji lub pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, ma możliwość rozliczenia się na preferencyjnych zasadach. W zeznaniu rozliczanym w sposób preferencyjny matka/ojciec/opiekun prawny nie wykazuje dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko. Dziecko pełnoletnie rozlicza się samodzielnie, składając odrębne zeznanie podatkowe. Osoba samotnie wychowująca dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej.

Wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej, wyrażony w zeznaniu podatkowym, składa się nie później niż w terminie dla złożenia zeznania za rok podatkowy, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Jeżeli podatnik w terminie złożenia zeznania rocznego, tj. do 30 kwietnia, nie złoży rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca, to po tej dacie nie będzie już możliwe złożenie wniosku w tym zakresie.

Z preferencyjnego rozliczenia nie skorzysta podatnik, który w roku podatkowym był opodatkowany tzw. podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym lub kartą podatkową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych albo podatkiem tonażowym.

Podatnik jako osoba samotnie wychowująca dziecko może złożyć preferencyjne zeznanie za małoletnie dziecko, bez względu na wiek, jeżeli otrzymywało ono zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, a także do do ukończenia 25 lat przez dziecko uczące się w szkole, jeżeli w roku podatkowym dziecko nie uzyskało dochodów według skali podatkowej wykazywanych w PIT-38 w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, z wyjątkiem renty rodzinnej.

 

Idziemy nr 15 (653), 15 kwietnia 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

  

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -