9 grudnia
czwartek
Wiesława Leokadii Joanny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Podatek od nieruchomości a nabycie spadku

Ocena: 0
610

Bycie spadkobiercą rodzi wiele konsekwencji, w tym podatkowych.

fot.pexels.com

Spadkobiercy stają się właścicielami nabytego majątku, muszą pamiętać o rozliczeniu podatku od spadku z urzędem skarbowym, muszą też pamiętać m.in. o podatku od nieruchomości, jeżeli w spadku otrzymali nieruchomość lub udział w nieruchomości.

Obowiązek złożenia w gminie deklaracji podatku od nieruchomości powstaje w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku. Złożenie deklaracji po tym terminie wydłuża dla organów podatkowych czas na naliczenie podatku do pięciu lat.

Przekształcenie obowiązku podatkowego w konkretne zobowiązanie podatkowe może nastąpić tylko w czasie określonym ustawą. Termin przedawnienia uprawnienia organu podatkowego do wydania decyzji ustalającej rozpoczyna swój bieg z chwilą powstania obowiązku podatkowego.

Co do zasady organy podatkowe mają ogólny trzyletni termin na wydanie decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe, liczony od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Termin ten dotyczy wyłącznie sytuacji, w której nie ma sporu pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym co do okoliczności objętych deklaracją.

W sprawie nabycia spadku zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku podatkowego jest nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, w drodze spadkobrania, w chwili otwarcia spadku. Dniem otwarcia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Przy spadkobraniu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Jeżeli spadkobierca nie wywiąże się z obowiązku zgłoszenia do opodatkowania nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości w wyniku spadkobrania, jest to równoznaczne z uchyleniem się od opodatkowania, gdyż organ podatkowy nie miał możliwości uzyskania danych niezbędnych do wydania decyzji o wysokości podatku.

W tej sytuacji przyjmuje się jako moment powstania obowiązku podatkowego: w razie niezgłoszenia nabycia do opodatkowania, stwierdzonego następnie pismem – datę sporządzenia tego pisma, a jeżeli pismem tym jest orzeczenie sądu – datę uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Zatem od uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku jest liczony czternastodniowy termin złożenia deklaracji podatku od nieruchomości.

Jeżeli spadkobierca nie złożył deklaracji w tym terminie, decyzję o ustaleniu wysokości zobowiązania organy podatkowe mogą doręczyć w ciągu pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – a nie, jak w przypadku złożenia deklaracji w terminie, w ciągu trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Idziemy nr 41 (832), 10 października 2021 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 9 grudnia

Czwartek, II Tydzień Adwentu
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Juana Diego Cuauhtlatoatzin
Pan jest łagodny i bardzo łaskawy.
+ Czytania liturgiczne (rok  C, II): Mt 11, 11-15
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

- Reklama -


Najczęściej czytane artykułyE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter