28 listopada
niedziela
Leslawa, Zdzislawa, Stefana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Podatek od darowizny

Ocena: 4.8
567

Nie w każdym przypadku od darowizny należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

fot.pixabay.com

Jest to uzależnione zarówno od kwoty darowizny, jak i od przynależności do grupy podatkowej. Warunkiem jest złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym oraz udokumentowanie darowizny przelewem lub przekazem.

Orzecznictwo w tym zakresie jest bardzo różne. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się o „wpłacie własnej obdarowanego na rachunek bankowy jako niewykluczającej ulgi dla osób najbliższych” (II FSK 3954/17). Niemniej trzeba liczyć się również z orzeczeniami, które w sposób literalny interpretują zapisy ustawy i uzależniają zwolnienie od przekazania przez darczyńcę obdarowanemu nieodpłatnego świadczenia pieniężnego na jego rachunek bankowy.

Zdaniem jednych wykładnia przepisów nie może sprowadzać się do szukania sensu poszczególnych wyrazów, lecz powinna być połączona z analizą celu regulacji prawnej. Przepis dotyczący zwolnienia z podatku darowizn od osób bliskich ma bowiem głównie cel społeczny – zapewnienie ochrony interesów majątkowych członków najbliżej rodziny. Co za tym idzie, wymóg udokumentowania dokonanej darowizny należy traktować jedynie jako warunek natury technicznej, mający na celu potwierdzenie faktycznego, rzeczywistego charakteru dokonanej darowizny.

Inni stoją na stanowisku, że tylko ścisłe spełnienie obydwu warunków: przekazanie przez darczyńcę środków na rachunek i złożenie deklaracji podatkowej uprawnia do zwolnienia z podatku. Ustawodawca uzależnił bowiem możliwość skorzystania z omawianego zwolnienia od przedstawienia określonego środka dowodowego, dokumentu wskazanego w tym przepisie, ograniczając w ten sposób swobodę dowodzenia w zakresie okoliczności uprawniających podatnika do uzyskania tegoż zwolnienia.

Zgodnie z przepisami zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli: w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną przepisami – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Celem wprowadzonych zmian było zniesienie obciążeń podatkowych dla nabywających nieodpłatnie majątek od najbliższych. Obowiązek zgłaszania organowi podatkowemu majątku nabytego pod tytułem darmym przez nabywców zwolnionych od podatku ma na celu uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie do nabytego majątku.

Idziemy nr 42 (833), 17 października 2021 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 28 listopada

Niedziela, I Tydzień Adwentu
«Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie».
+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Łk 21,25-28.34-36
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Spojrzenie w niebo (komentarz "Idziemy")

+ Odpust dla zmarłych przez cały listopadNajczęściej czytane artykułyNajczęściej czytane komentarze

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter