5 lipca
niedziela
Marii, Antoniego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Orzeczenia ZUS

Ocena: 0
556

W okresie pandemii utraciła bądź utraci ważność część orzeczeń wydanych w celu ustalenia świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Chodzi o terminowe orzeczenia o niezdolności do pracy lub do samodzielnej egzystencji oraz orzeczenia dla celów uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego. Osoby, którym upływa termin ważności takiego orzeczenia, powinny złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczeń na kolejny okres przed upływem terminu, na który orzeczenie zostało wydane. Jeżeli termin zostanie zachowany, ZUS nadal będzie wypłacał świadczenie, pomimo że nie badania lekarskiego nie może przeprowadzić.

Okres wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego wynosi łącznie nie dłużej niż 12 miesięcy, dlatego orzeczenie wydane na potrzeby wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego jest wydłużone o trzy miesiące (czyli kolejne 90 dni), tak jak pozostałe orzeczenia dotyczące niezdolności. Jednak w tym przypadku łączny okres, za który przysługuje prawo do świadczenia, nie może być dłuższy niż 12 miesięcy (tj. 360 dni).

Na podstawie ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ważność orzeczeń, których termin upłynął w okresie pandemii, został wydłużony o trzy kolejne miesiące po upływie okresu, na jaki orzeczenie zostało wydane. Przedłużone na kolejne trzy miesiące zostały orzeczenia, których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego tj. od 14 do 19 marca 2020 r. Ponadto przez trzy miesiące będą ważne orzeczenia, których ważność upłynęła w okresie obowiązywania stanu epidemii – od 20 marca 2020 r. do jej odwołania. Na trzy miesiące zostały również przedłużone orzeczenia, których ważność upłynie w okresie 30 dni następujących po odwołaniu stanu epidemii lub stanu epidemicznego.

Jeżeli po zakończeniu epidemii i przeprowadzeniu badania okaże się, że prawo do świadczenia w wydłużonym okresie przysługiwało w wyższej wysokości, ZUS wypłaci wyrównanie. Będzie tak w przypadku pobierania renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania lekarz orzeknie o całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku, gdy z orzeczenia wydanego po ustaniu epidemii wynikać będzie brak niezdolności do pracy lub jej niższy stopień, prawo do świadczenia ustanie od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, do którego nastąpiło wydłużenie ważności orzeczenia.

ZUS nie będzie wydawał decyzji przedłużającej prawo do świadczeń o kolejne trzy miesiące, przysługują one na podstawie ustawy. Konsekwencją wydłużenia orzeczeń i zachowania prawa do świadczeń jest przedłużenie ważności dokumentów potwierdzających prawo do tych świadczeń, np. legitymacji rencisty.

Idziemy nr 21 (761), 24 maja 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 5 lipca

Niedziela, XIV Tydzień zwykły
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
+ czytania liturgiczne (rok A, II): Za 9,9-10; Ps 145,1b-2.8-11.13-14; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25-30
+ komentarz Bractwa Słowa Bożego
+ komentarz tygodnika Idziemy

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyNajczęściej czytane artykuły


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter