25 maja
środa
Grzegorza, Urbana, Magdaleny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Opieka naprzemienna

Ocena: 0
702

Opieka nad dziećmi rodziców, którzy żyją w rozłączeniu, ma znaczenie przy ustalaniu prawa do świadczenia 500 plus, wyprawki szkolnej czy zasiłków rodzinnych.

fot. pixabay.com

Prawidłowe ustalenie, w jaki sposób, w konkretnym przypadku, rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem i czy można zakwalifikować ją jako opiekę naprzemienną, będzie skutkowało przyznaniem lub odmową przyznania świadczenia.

Świadczenie wychowawcze (500 plus) jest przyznawane jednemu z rodziców dziecka. Ta zasada obowiązuje też w przypadku rodziców rozwiedzionych, będących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, ale z jednym wyjątkiem. Jeżeli na mocy orzeczenia sądu dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców – sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach – wtedy każdemu z nich przysługuje połowa świadczenia, czyli 250 zł.

W pierwszej kolejności urząd powinien ustalić, czy sposób opieki nad dzieckiem określa orzeczenie sądu, ewentualnie ugoda sądowa zawarta pomiędzy rodzicami w zakresie sposobu wykonywania opieki nad dzieckiem, a następnie rozważyć, czy opieka ta sprawowana jest przez obojga rodziców w porównywalnych i powtarzających się okresach. Jeżeli tak, świadczenie przysługuje obojgu rodzicom, a jego kwotę dzieli się po połowie dla każdego z rodziców.

Różna interpretacja przepisów spowodowała konieczność rozstrzygnięcia sporów nawet w sądzie. Nie ma wątpliwości co do tego, że istnienie opieki naprzemiennej jest ustalane na podstawie orzeczenia sądów powszechnych lub równoważnych z nimi ugód – tak uznawały sądy. Zatem w orzeczeniu czy ugodzie regulującej kontakty (wychowanie dziecka) nie musi być zawarty zwrot „opieka naprzemienna”, aby przesądzić, że dziecko pozostaje pod opieką naprzemienną obojga rodziców. Tak wypowiedział się NSA w wyroku z 12 kwietnia 2018 r., I OSK 2423/17.

Zatem instytucje przyznające prawo do świadczeń powinny uwzględniać wyłącznie orzeczenia sądu czy ugody, które określają reguły sprawowania opieki nad dziećmi przez rodziców żyjących w rozłączeniu. Dowodem o sprawowaniu opieki naprzemiennej może być odpis orzeczenia sądu powszechnego bądź protokołu rozprawy z utrwaloną w nim ugodą zawartą przed sądem opiekuńczym czy ugodą zawartą w postępowaniu mediacyjnym.

Jeżeli orzeczenia te nie zawierają zwrotu „opieka naprzemienna”, to rolą instytucji przyznających prawo do świadczeń jest ustalenie charakteru tych zapisów i przyjęcie bądź odrzucenie, w konkretnej sprawie, że rodzice sprawują opiekę naprzemienną. A w konsekwencji przyznanie świadczenia obojgu z rodziców albo tylko jednemu z nich.

Przed wprowadzeniem do porządku prawnego instytucji opieki naprzemiennej taki charakter miało zabezpieczenie kontaktów dla rodzica. Jeżeli z orzeczenia sądu wynika, że kontakty obojga rodziców są równoważne, tzn. każde z nich sprawuje opiekę nad dzieckiem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to przyjąć należy, że faktycznie sprawują oni opiekę naprzemienną.

Idziemy nr 04 (847), 23 stycznia 2022 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 25 maja

Środa, VI Tydzień Wielkanocny - wspomnienia dowolne: św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła, św. Grzegorza VII, papieża, św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy, św. Magdaleny Zofii Barat, dziewicy
Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Parakleta,
aby z wami był na zawsze.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): J 16,12-15
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz

- Reklama -


POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter