23 czerwca
sobota
Wandy, Zenona
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Niewykorzystana ulga podatkowa

Ocena: 0
485

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia podatku jest wyższa od kwoty odliczonej ulgi na dzieci, to podatnikowi przysługuje zwrot niewykorzystanej ulgi. Jest to kwota stanowiąca różnicę między kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym.

Podatnik może otrzymać zwrot, jednak nie więcej niż wynosi łączna kwota zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu od podatku. Chodzi o wszystkie wykazane przez płatnika składki niezależnie od ich źródła lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń.

Odliczyć nie można jednak składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały odliczone w zeznaniu PIT-28, oraz składek, które zostały odliczone w zeznaniu PIT-36L, a także składek, które zostały wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.

Jeżeli ulga na dzieci przysługuje obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi jest limitowany ich łączną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Zwrot niewykorzystanej ulgi jest uzależniony od łącznej kwoty składek. Suma może zostać zwrócona w dowolnej proporcji określonej przez rodziców-podatników. Z powyższego sposobu ustalenia kwoty zwrotu limitowanej wysokością łącznych składek może również skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że związek małżeński, z którego pochodzą wspólne dzieci, został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (zatem gdyby nie śmierć małżonka, warunek pozostawania w związku małżeńskim byłby spełniony).

Dla przykładu: podatnik w zeznaniu podatkowym za rok 2016 ma prawo do odliczenia na dwoje dzieci tylko kwoty 1567 zł. Rozlicza się wspólnie z bezrobotną żoną. Kwota niewykorzystanej ulgi wynosi zatem 657,08 zł. Kwota odliczenia ulgi prorodzinnej na dwoje dzieci za 2016 rok wynosi 2224,08 zł. Łącznie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu od podatku i które zostały zapłacone, wynoszą 4659,98 zł. Zatem podatnik, mimo że kwota podatku nie wystarczyła na odliczenie ulgi prorodzinnej w całości, otrzyma całą kwotę niewykorzystanej ulgi na dzieci, tj. 657,08 zł.

 

Idziemy nr 14 (600), 2 kwietnia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymNajczęściej czytane artykuły

SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły