28 maja
czwartek
Jaromira, Justa, Justyny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Na dobry start

Ocena: 0
1287

Świadczenie Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł jeden raz w roku kalendarzowym.

fot. pixabay.com/CC0

Świadczenie Dobry Start przysługuje w wysokości 300 zł jeden raz w roku kalendarzowym. Mogą o nie wystąpić rodzice, osoby uczące się, opiekunowie faktyczni, prawni, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Jeżeli dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia dobry start ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje także w przypadku ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia oraz ukończenia 24. roku życia przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy siódmy rok życia.

Świadczenie Dobry Start nie przysługuje, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, w przypadku gdy instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie. Podobnie nie otrzymają go rodzice na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, świadczenie przysługuje, jeżeli toczyło się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Ustalenie prawa oraz jego wypłata następuje w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września.

 

Idziemy nr 30 (719), 28 lipiec 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -
- Reklama -

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 28 maja

Czwartek, VII Tydzień Wielkanocny
+ dzień powszedni
Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie.
+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Dz 22,30; 23,6-11; Ps 16,1b-2a.5.7-11 ; J 17,20-26
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy

- Reklama -


Najczęściej czytane artykuły


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter