18 sierpnia
niedziela
Ilony, Bronislawa, Heleny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Mały ZUS

Ocena: 0
1658

Tylko do 8 stycznia płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą mieli czas na decyzję, w jakiej wysokości chcą opłacać za siebie składki ZUS.

Fot. Lukas Plewnia flick.com CC BY-SA 2.0 Link

Tylko do 8 stycznia płatnicy składek prowadzący działalność gospodarczą mieli czas na decyzję, w jakiej wysokości chcą opłacać za siebie składki ZUS – emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe. Niższe składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorca może opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi wyrejestrować się z dotychczasowym kodem zgłoszenia, a następnie zgłosić ponownie do ubezpieczeń z kodem rozpoczynającym się od 0590 albo 0592 (w przypadku renty).

Przedsiębiorca może w danym roku skorzystać z niższego ZUS, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG lub innych przepisów. Jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, za cały rok, nie może przy tym przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Przedsiębiorca nie skorzysta z ulgi, jeżeli w poprzednim roku prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni. Drugie wyłączenie to rozliczanie się w formie karty podatkowej i jednoczesne korzystanie ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Niższych składek nie może opłacać też płatnik, który podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej działalności pozarolniczej (np. jako wspólnik spółki jawnej). Spełnianie warunków do opłacania „preferencyjnych składek” – 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, wykonywanie dla byłego bądź obecnego pracodawcy czynności takich jak jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym albo wykonywanie – jest także przeszkodą do opłacania składek w niższej wysokości.

Przedsiębiorcy korzystający z małego ZUS przekazują w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacje o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Ponadto płatnik ma obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania. Jeśli płatnik nie udokumentuje wysokości dochodu, ZUS ustali za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Przedsiębiorca może zrezygnować z małego ZUS w każdym czasie. Jako rezygnacja będzie traktowane również niezgłoszenie się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia w terminie siedmiu dni liczonych od 1 stycznia danego roku, od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej albo od pierwszego dnia, w którym przedsiębiorca będzie spełniał warunki do korzystania z małego ZUS.


Idziemy nr 2 (691), 13 stycznia 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

NIEDZIELNY DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 18 sierpniaNajczęściej czytane artykułyZAPRASZAMY

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -