16 sierpnia
wtorek
Rocha, Stefana, Joachima
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Korekta podatku

Ocena: 0
593

Zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym została złożona deklaracja podatkowa.

fot. pixabay.com

Termin rozliczenia podatku dochodowego za 2021 rok upłynął 2.05.2022 r., więc zobowiązania podatkowe za 2021 rok przedawnią się z dniem 31.12.2027 r.

Korekta może dotyczyć podatku dochodowego od osób fizycznych albo w zakresie kwot, których podatnik nie doliczył a powinien, albo w zakresie odliczenia, z którego mógł skorzystać, ale tego nie zrobił, a nie upłynął jeszcze termin na odliczenie.

Urzędy skarbowe rozliczają podatek i zwracają nadpłaty albo weryfikują, czy podatnik wpłacił należną kwotę podatku dochodowego. Jednak zwrot nadpłaconego podatku nie kończy działań urzędów skarbowych. Mają one czas na kontrolę zobowiązań podatkowych jeszcze przez ponad pięć lat od złożenia deklaracji podatkowej. Sytuacja, gdy podatnik sam się zorientuje, że błędnie wypełnił deklarację podatkową, jest korzystniejsza. Wystarczy, że skoryguje błędne dane, poda prawidłowe i prześle do urzędu skarbowego elektronicznie, pocztą lub po prostu złoży osobiście w urzędzie. Jeżeli korekta dotyczyła niedoliczonych kwot albo podatnik błędnie skorzystał z ulgi, do której prawo mu nie przysługuje, wystarczy, że razem z deklaracją korygującą dopłaci należny podatek z odsetkami.

Ordynacja podatkowa przewiduje dwa rodzaje odsetek podatkowych. Obniżone – preferencyjne – przysługują, jeżeli podatnik sam, bez podejmowania działań przez urząd skarbowy, zorientuje się, że zapłacił podatek w niższej wysokości niż powinien. Drugi rodzaj to odsetki normalne, kiedy to ujawnienie błędu w zeznaniu podatkowym było wynikiem sprawdzania rozliczenia przez urząd czy to w ramach czynności sprawdzających (poprzedzających wszczęcie kontroli podatkowej), czy to już w trakcie kontroli podatkowej.

Jeżeli to urząd podatkowy podatek powinien dopłacić, do korekty deklaracji podatkowej podatnik powinien dołączyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku. Jeżeli prawidłowość skorygowanego zeznania (deklaracji) nie budzi wątpliwości, urząd skarbowy zwróci nadpłatę bez wydawania decyzji podatkowej. W takim przypadku korekta deklaracji wywołuje skutki prawne. Jeżeli deklaracja i zwrot budzą wątpliwości, urząd skarbowy przeprowadzi postępowanie i wyda w tym zakresie decyzję.

Zwrot nadpłaty przez urząd skarbowy, po załatwieniu wniosku podatnika o stwierdzenie nadpłaty, bez wydawania decyzji, nie stoi na przeszkodzie późniejszemu wydaniu decyzji określającej wysokość podatku. Sprawa ta była przedmiotem rozważań Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że rozpatrzenie wniosku podatnika o zwrot nadpłaty podatku bez wydawania decyzji podatkowej nie stoi na przeszkodzie późniejszemu wydaniu decyzji urzędu skarbowego w kwestii sprawdzenia prawidłowości złożonej deklaracji podatkowej i decyzji o zwrocie podatku (wyrok NSA z 17.06.2020 r., II FSK 717/20).

Idziemy nr 25 (868), 19 czerwca 2022 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 16 sierpnia

Wtorek, XX tydzień zwykły – dzień powszedni albo wspomnienie św. Stefana Węgierskiego
Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się
ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): Mt 19, 23-30
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter