25 czerwca
piątek
Lucji, Wilhelma, Doroty
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Karta Dużej Rodziny

Ocena: 0
682

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania z różnego rodzaju zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy miejsca zamieszkania.

W sezonie wakacyjnym dla posiadaczy Karty interesujące mogą być zniżki, z których można skorzystać w ośrodkach wypoczynkowych, parkach rozrywki, parkach linowych, pływalniach, kinach czy muzeach.

Karta to system zniżek na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, a także zakup żywności, książek, kosmetyków, ubrań, obuwia czy paliwa. Zniżki mogą oferować zarówno instytucje publiczne, jak i firmy prywatne, które biorą udział w programie. Wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek. Karta przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku na wychowaniu rodziny było co najmniej troje dzieci do ukończenia 18 lub 25 lat (jeżeli się uczą) oraz bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do niej, nawet w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty, małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione albo rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.

Z kolei dziecko, które ma Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej. W przypadku gdy rodzicowi posiadającemu Kartę urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z danej rodziny wielodzietnej.

Wniosek o wydanie Karty składa się w formie papierowej w gminie miejsca zamieszkania bądź elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia. We wniosku należy zaznaczyć, czy ubiega się o kartę tradycyjną czy elektroniczną, czy o obie.

Karta wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Każdy członek rodziny może korzystać z Karty osobno. Karta przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Karta przysługuje pracującemu studentowi, bez względu na rodzaj studiów (licencjackie, magisterskie, jednolite, doktoranckie, dzienne, wieczorowe, zaoczne), pozostającemu na utrzymaniu rodziców. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym Karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Idziemy nr 30 (770), 26 lipca 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 25 czerwca

Piątek, XII Tydzień zwykły
Dzień Powszedni
Chcę, bądź oczyszczony!
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Mt 8,1-4
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

- Reklama -

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter