25 kwietnia
czwartek
Marka, Jaroslawa, Wasyla
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Jeden procent podatku

Ocena: 0
1424

Podatnik wpisuje w zeznaniu podatkowym numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania na jej rzecz

Każdy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może w zeznaniu rocznym przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Lista organizacji znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Urząd skarbowy przekaże 1 proc. podatku wyłącznie na wniosek podatnika złożony w rozliczeniu rocznym albo oświadczeniu. Taki wniosek składa się w zeznaniu PIT-28, PIT-38, PIT-36, PIT-39, PIT-36L, PIT-37 albo oświadczeniu PIT-OP dla osób które z ZUS otrzymały PIT-40A.

Podatnik wpisuje w zeznaniu podatkowym numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę do przekazania na jej rzecz. Natomiast podatnik, który wypełnia tylko PIT-OP, we wniosku wpisuje wyłącznie numer KRS. Złożenie tego oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1 proc. podatku należnego wynikającego z PIT-40A. W jednym zeznaniu podatkowym można wskazać tylko jedną organizację. Podatnik, który składa więcej zeznań, w każdym z nich może wskazać inną organizację.

Urząd skarbowy przekaże zadeklarowaną kwotę wyłącznie w terminowo złożonym oświadczeniu lub zeznaniu albo w korekcie tego zeznania złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania. Kwota na rzecz OPP nie może przekroczyć 1 proc. podatku należnego i podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Termin złożenia PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 to 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, podobnie jak PIT-OP (30 kwietnia 2018 r. wypada w poniedziałek). Natomiast PIT-28 składa się do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym (w 2018 r. to środa).

Jeżeli podatnik musi złożyć korektę zeznania, powinien zrobić to do 31 maja 2018 r. (czwartek) – dla rozliczeń składanych na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Natomiast 28 lutego 2018 r. (środa) był terminem korekty dla podatników składających PIT-28.

Warunkiem przekazania przez urząd skarbowy zadeklarowanej kwoty podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego jest zapłacenie przez podatnika podatku wynikającego ze złożonego rozliczenia albo jego korekty do urzędu skarbowego. Podatek musi zostać zapłacony w przypadku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 do 30 czerwca 2018 r. Przy składaniu PIT-28 termin na zapłacenie podatku upłynął 31 marca 2018 r.

Podatnik w oświadczeniu PIT-OP, zeznaniu podatkowym albo w jego korekcie może dodatkowo podać tzw. cel szczegółowy. Urząd skarbowy prześle te informacje organizacji jako uszczegółowienie przekazanych kwot. Trzeba przy tym pamiętać że decyzję, na jaki cel zostaną wydane środki finansowe uzyskane w ramach 1 proc., podejmuje jednak sama organizacja. We wniosku podatnik może również wyrazić zgodę na przekazanie organizacji swoich danych.

Idziemy nr 13 (651), 1 kwietnia 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 

Najczęściej czytane komentarze

- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -