22 czerwca
piątek
Pauliny, Tomasza, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Emerytura a wiek emerytalny

Ocena: 0
722

W tekście „Emerytura w zawieszeniu”, który ukazał się niedawno w tygodniku „Idziemy”, zabrakło informacji istotnej dla osób pobierających emeryturę. Chodzi mianowicie o sytuację uzyskiwania przychodów przez emerytów, którzy osiągnęli ustalany indywidualnie wiek emerytalny, w zależności od daty urodzenia, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Niezależnie od wysokości przychodu osiąganego przez osoby uprawnione do ich pobierania, zawieszeniu ani zmniejszeniu nie podlegają świadczenia emerytów, którzy powszechny wiek emerytalny, ustalany indywidualnie – w zależności od daty urodzenia – ukończyli przed podjęciem pracy zarobkowej lub przed przejściem na emeryturę.

Emeryci, którzy osiągnęli ustalany indywidualnie wiek emerytalny, mogą uzyskiwać przychód w nieograniczonej kwocie po spełnieniu jednego warunku. Warunkiem uzyskania wypłaty emerytury przez emerytów, którzy osiągnęli indywidualny wiek emerytalny, jest rozwiązanie stosunku pracy (np. umowy o pracę) z pracodawcą, u którego byli zatrudnieni przed przejściem na emeryturę. W przypadku bowiem nierozwiązania oraz niepoinformowania o tym fakcie ZUS, zawiesi on wypłatę emerytury do czasu złożenia oświadczenia przez emeryta o ustaniu zatrudnienia u pracodawcy lub pracodawców.

Należy przy tym pamiętać, że ZUS nie wypłaci również emerytury przyznanej z urzędu (po uzyskaniu powszechnego wieku emerytalnego) zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny, oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli kontynuuje ona zatrudnienie. Przepisu dotyczącego zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego nie stosuje się do emerytury częściowej wypłacanej przez ZUS oraz do wszystkich ubezpieczonych, którzy bezpośrednio przed nabyciem prawa do emerytury w wieku powszechnym nie pozostawali w zatrudnieniu.

Zasady dotyczące zawieszenia wypłaty świadczenia emerytalnego z powodu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego i kontynuowania zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego emeryt wykonywał zatrudnienie bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, będą miały zastosowanie również po wejściu w życie nowelizacji przepisów emerytalnych obowiązujących od 1 października 2017 r., a więc wobec kobiet, które ukończyły 60 lat oraz mężczyzn, którzy ukończyli 65 lat.

 

Idziemy nr 5 (591), 29 stycznia 2017 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnymSALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły