25 września
poniedziałek
Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Dokumentacja medyczna

Ocena: 5
1147

Szpital, poradnia publiczna i prywatna, ośrodek, w którym pacjent pobierał zabiegi, udostępniają dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.

fot. pixabay.com

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia. Osobą bliską dla zmarłego jest jego małżonek, dzieci, wnuki, a także osoba, która nie jest spokrewniona, ale wykaże bliski związek z osobą zmarłą.

W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej zgodę na udostępnienie wyraża sąd. Dzieje się to na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.

Również gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, sąd na wniosek osoby bliskiej może wyrazić zgodę na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeżeli jest to niezbędne w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta, po drugie – dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Sąd, który rozpatruje wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, bada cztery przesłanki. Po pierwsze, interes uczestników postępowania, należy więc wykazać, w jakim celu udostępnienie dokumentacji medycznej zmarłego jest potrzebne (np. do otrzymania świadczenia z ubezpieczenia). Po drugie, rzeczywistą więź osoby bliskiej ze zmarłym pacjentem, a więc pokrewieństwo lub bliski związek z osobą zmarłą. Po trzecie, sąd bada wolę zmarłego pacjenta. A po czwarte – okoliczności wyrażenia sprzeciwu innej osoby bliskiej czy zmarłego pacjenta.

Dokumentację medyczną pacjenta placówka przechowuje przez dwadzieścia lat. Okres ten jest liczony od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Od tej zasady są wyjątki. Dla przykładu dokumentacja pacjenta, który zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, musi być przechowywana przez trzydzieści lat. A skierowania na badania lub zlecenia lekarza przechowywane są przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza. Po upływie tych okresów podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Idziemy nr 47/2022

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 25 września

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma,
temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Łk 8, 16-18
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego) 

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter