22 stycznia
piątek
Anastazego, Wincentego
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Dochody samotnych rodziców

Ocena: 0
766

Do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, np. odsetek od lokat bankowych itp.

fot.pixabay.com/CC0

Osoba samotnie wychowująca dzieci na swój wniosek w zeznaniu rocznym podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów według skali podatkowej oraz nie dolicza się dochodów uzyskanych przez pełnoletnie dziecko.

Do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, np. odsetek od lokat bankowych itp. Pełnoletnie dziecko, które w roku podatkowym uzyskało dochody podlegające opodatkowaniu, jest obowiązane do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów osiągniętych od dnia uzyskania pełnoletności, bez względu na ich wysokość.

Podatnikiem samotnie wychowującym dziecko jest rodzic lub opiekun prawny będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. Podatnik może skorzystać z korzystniejszego rozliczenia podatku, jeżeli spełnia dwa warunki: samotnie wychowywał dzieci i uzyskiwał przychody opodatkowane według skali podatkowej.

Warunek pierwszy spełnia podatnik, który wychowywał samotnie dzieci małoletnie, bez względu na ich wiek, otrzymujące zasiłek/dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, jeżeli dzieci nie uzyskały opodatkowanych dochodów lub uzyskały przychody zwolnione od podatku, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Kwestia samotnego wychowywania dziecka może okazać się sporna w przypadku opieki naprzemiennej. Zgodnie z indywidualną interpretacją podatkową, dwie osoby – wnioskodawca i jego była żona – wychowują te same dzieci, co wyklucza możliwość uznania, że którakolwiek z tych osób wychowuje dzieci samotnie. Prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodów nie przysługuje bowiem wszystkim osobom stanu wolnego mającym dzieci własne lub przysposobione, lecz wyłącznie tym, które samotnie wychowują te dzieci (interpretacja indywidualna sygn. 0115-KDIT2-2.4011.2.2019.1.MM).

Drugi z warunków dotyczy rodzaju uzyskiwanych przychodów przez rodzica, opiekuna oraz dziecko. Chodzi o dochody opodatkowane podatkiem liniowym, podatkiem zryczałtowanym, kartą podatkową, z wyłączeniem przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, podatku tonażowego ani ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Urząd skarbowy ma prawo zażądać od podatnika, który rozliczył podatek wspólnie z dzieckiem, udokumentowania wysokości całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym lub przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego wysokość całkowitych przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym.

Idziemy nr 14 (754), 05 kwietnia 2020 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 22 stycznia

Piątek, II Tydzień zwykły
+ Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Wincentego, diakona i męczennika albo wspomnienie św. Wincentego Pallottiego, prezbitera
Przywołał do siebie tych, których sam chciał,
a oni przyszli do Niego

+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Hbr 8,6-13; Ps 85,8.10-14; Mk 3,13-19
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter