24 kwietnia
środa
Horacego, Feliksa, Grzegorza
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Dobry start już od lipca

Ocena: 0
1258

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia.

fot. Pixabay, CC0

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego na każde uczące się dziecko przysługuje 300 zł. Świadczenie rodzina otrzyma niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje na wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W przypadku, gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, świadczenie ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy przysługującej kwoty „Dobrego Startu”.

Wnioski o świadczenie 300+ będą przyjmowane i realizowane przez te same urzędy, które realizują wypłaty 500+: urząd miasta albo gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna (np. centrum świadczeń) właściwa dla miejsca zamieszkania rodziców ubiegających się o wyprawkę na dziecko.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (wniosek papierowy). Wnioski na dany rok szkolny można składać najpóźniej do 20 listopada.

W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w lipcu i sierpniu rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

 

Idziemy nr 25 (663), 24 czerwca 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 
- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -