19 maja
niedziela
Iwa, Piotra, Celestyna
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Bonifikata na użytkowanie

Ocena: 0
1030

Prawdopodobnie właściciele budynków w Warszawie na gruntach m.st. Warszawy zapłacą za przekształcenie gruntów objętych użytkowaniem wieczystym dwa lub jeden procent wartości budynku.

Fot. pixaby.com/CC0

Wszystko wskazuje na to, że dla właścicieli budynków w Warszawie na gruntach m.st. Warszawy opłata za przekształcenie gruntów objętych użytkowaniem wieczystym będzie wynosiła dwa lub jeden procent.

Ustawa z dniem 1 stycznia 2019 r. przekształca prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Rada m.st. Warszawy przyznała bonifikatę w wysokości 98 lub nawet 99 proc. z tytułu przekształcenia. Następnie wysokość bonifikaty została obniżona do 60 proc., a w grudniu 2018 r. rada miasta wróciła do pierwotnych bonifikat.

W podjętej uchwale rada miasta wyraziła zgodę na udzielenie 98 proc. bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej. Ponadto w tej samej uchwale wyraziła zgodę na udzielenie 99 proc. bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym, które wniosły opłatę za co najmniej 50-letni okres użytkowania wieczystego od opłaty jednorazowej.

Właściciel w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić gminie na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat. Gmina informuje właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć w gminie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia informacji, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej gmina wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu z księgi wieczystej pobiera się opłatę stałą w wysokości 250 zł (w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej) lub 75 zł (w pozostałych przypadkach).

Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności gmina może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.


Idziemy nr 5 (694), 3 lutego 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 19 maja

" Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. "

Dziś w Kościele: V Niedziela Wielkanocna
+ Czytania liturgiczne (rok C, I): Dz 14,21b-27 ; Ps 145,8-13 ; Ap 21,1-5a ; J 13,31-33a. 34-35.
+ komentarz Tygodnika Idziemy do czytań
+ komentarze Bractwa Słowa Bożego do czytańNajczęściej czytane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -