14 grudnia
piątek
Alfreda, Izydora, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Bon żłobkowy

Ocena: 0
1326

Osoby ubiegające się o bon żłobkowy muszą spełnić łącznie siedem warunków

Mieszkańcy Warszawy mogą otrzymać 400 zł z tzw. bonu żłobkowego. Środki te są przeznaczone na stworzenie dzieciom opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb. To rodzice decydują, na jaką formę opieki przeznaczą bon – na prywatny żłobek, na klub malucha czy na dziennego opiekuna.

Bon przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej, na dziecko w wieku od ukończenia pierwszego roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym. Bon przysługuje nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzeci rok życia.

Osoby ubiegające się o bon żłobkowy muszą spełnić łącznie siedem warunków. Przede wszystkim muszą mieszkać na terenie m.st. Warszawy, być zatrudnione lub wykonywać inną pracę zarobkową i nie korzystać z urlopu wychowawczego. Nie mogą ubiegać się o objęcie dziecka opieką w żłobku prowadzonym przez miasto Warszawa lub na jego zlecenie albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez miasto bądź zrezygnują z miejsca w żłobku prowadzonym przez miasto lub na zlecenie miasta albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez miasto. Ponadto muszą rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w warszawskim urzędzie skarbowym. Kolejne kryterium to przeciętny miesięczny dochód rodziny dziecka w przeliczeniu na osobę albo przeciętny miesięczny dochód dziecka pozostającego pod opieką prawną osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, na który ustala się prawo do świadczenia – nie może on przekraczać kwoty 1922 zł netto. Ostatni warunek to zawarcie umowy o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy albo z podmiotem zatrudniającym dziennego opiekuna.

Bon żłobkowy nie przysługuje, jeżeli dziecko chodzi do żłobka prowadzonego przez miasto Warszawa albo na zlecenie miasta lub przebywa u dziennego opiekuna zatrudnionego przez miasto, na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także osobie, która nie sprawuje faktycznej opieki nad dzieckiem.

Prawo do bonu żłobkowego ustala się na rok szkolny. Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2017/2018 są przyjmowane od 1 października 2017 r. Natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczenia na rok szkolny 2018/2019 będą przyjmowane od 1 czerwca 2018 r. Wniosek o ustalenie prawa wraz z potrzebnymi dokumentami składa się w urzędzie gminy, czyli w wydziale obsługi mieszkańców dzielnicy.

Idziemy nr 8 (646), 25 lutego 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Autorka jest radcą prawnym

 

Najwyżej oceniane artykułyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -