31 maja
niedziela
Anieli, Petroneli
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Odliczanie darowizn

Ocena: 0
1145

Podatnik może odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu/przychodu darczyńcy.

Fot. pxhere.com / CC0

Rozliczenie roczne za 2018 r. to możliwość odliczenia dokonanych darowizn. Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają darowizny przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego, na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi, na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych oraz na kształcenie zawodowe.

Podatnik może odliczyć kwotę faktycznie dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu/przychodu darczyńcy. Limit jest wspólny dla odliczeń z tytułu darowizn na cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, z tytułu honorowego krwiodawstwa oraz na kształcenie zawodowe. Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych odlicza się bez limitu.

Darowizny na cele pożytku publicznego można odliczyć od podstawy opodatkowania na cele określone w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dokonane darowizny dokumentuje się dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej, albo dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Odliczeniu od dochodu/przychodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa, które są realizowane przez honorowych dawców krwi. Podatnik, który odlicza darowiznę, jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi.

Darczyńca może odliczyć darowizny na cele kształcenia zawodowego, przekazane w formie materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Nie można odliczyć darowizn na rzecz osób fizycznych, na rzecz osób prawnych ani jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc., oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami, zwróconych w jakiejkolwiek formie, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne/odliczonych od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Idziemy nr 15 (704), 14 kwiecień 2019 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Autorka jest radcą prawnym

- Reklama -
- Reklama -

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 31 maja

Niedziela, IX Tydzień zwykły, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!
+ czytania liturgiczne (rok A, II): Dz 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23
+ komentarz Bractwa Słowa Bożego
+ komentarz tygodnika Idziemy

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy

- Reklama -


Najczęściej czytane artykuły


- Reklama -


Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter