22 czerwca
sobota
Pauliny, Tomasza, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wybór należy do nas

Ocena: 5
898

Zgromadzeni w Sychem Izraelici mają odpowiedzieć sobie na pytanie o charakterze fundamentalnym: czy chcą służyć Bogu Jahwe czy też innym bogom?

fot. archiwum

Jozue, który wprowadził naród do Ziemi Obiecanej, zbiera wszystkie pokolenia Izraela i stawia przed nimi tę kwestię. Wszystko, co dotychczas Bóg obiecał kolejnym patriarchom, Mojżeszowi i samemu Jozuemu, znalazło swoje wypełnienie. Izraelici opuścili krainę niewoli i osiągnęli ziemię obietnicy – krainę, w której miała się zrealizować ich wolność. Wolność, która wymaga wierności przymierzu z Bogiem. Dlatego też konieczne staje się swoiste referendum, aby w sposób świadomy i dobrowolny każde z pokoleń podjęło zobowiązanie wobec Boga. Widzimy, że odpowiedź zgromadzonych jest twierdząca. Izraelici pamiętają wydarzenie przejścia i opiekę Boga. Dzisiejsze pierwsze czytanie pokazuje nam, że wiara prowadząca do wolności dziecka Bożego jest wyborem – świadomą decyzją. Analiza historii życia może pomóc w podjęciu tej decyzji, ponieważ w życiu jednostkowym lub wspólnotowym objawia się Bóg.

Obecność Boga staje się widoczna w sposób szczególny w małżeństwie, o którym pisze dziś św. Paweł w Liście do Efezjan. Pojęcie „poddania”, które pojawia się w drugim czytaniu, w optyce dzisiejszej kultury emancypacyjnej może brzmieć kontrowersyjnie. Jednak rozpatrując ten fragment, powinniśmy pamiętać, że Paweł pisze o mężu i żonie, aby byli „sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej”. Owa „wzajemność” w świetle kultury starożytnej ma charakter wręcz rewolucyjny. Ukazuje równą godność kobiety i mężczyzny. „Będą dwoje jednym ciałem”, gdy prawdziwie oddadzą się sobie jako dar oraz prawdziwie zaproszą Chrystusa do swojego małżeństwa. Wymaga to świadomej i dobrowolnej decyzji. Podobnie jak w wypadku Izraelitów zgromadzonych w Sychem.

W dzisiejszej ewangelii także jesteśmy świadkami swoistego referendum. Dotyczy ono Eucharystii. Pan Jezus pyta swoich uczniów o ich wybór. Czy chcą przyjąć głoszoną przez Mistrza prawdę o życiodajnej mocy Eucharystii. Dodać trzeba: prawdę, która przekracza zdolność pojmowania uczniów. Czy też chcą odejść. Mistrz wie o szemraniu swoich słuchaczy, o tym, że jest to prawda trudna i wymagająca. Jednak Jezus wymaga wiary i wyłączności. Odpowiedź Piotra jest wyrazem tej wiary. „Ty masz słowa życia wiecznego”. Słowo Chrystusa gwarantuje nam, że podobnie jak Izraelici zgromadzeni w Sychem możemy zaufać Bogu, gdyż Chrystus swoim życiem daje nam jednoznaczne dowody mocy Ducha, który w Nim działa. Najpełniej na krzyżu, a dziś przez sakrament Ciała i Krwi. Wybór należy do każdego z nas.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Wikariusz parafii św. Wacława na Gocławku w Warszawie, absolwent filologii polskiej i teologii


redakcja@idziemy.com.pl

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 22 czerwca

Sobota, XI Tydzień zwykły
Dzień powszedni
Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim,
aby was ubóstwem swoim ubogacić.

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 6, 24-34
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)Najwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter