13 lipca
sobota
Henryka, Kingi, Andrzeja
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - Środa, X Tydzień zwykły - Dzień Powszedni albo wsp. bł. męcz. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, biskupa, i Towarzyszy albo wsp. bł. męcz. Ludwika Rocha Gietyngiera i Maksymiliana Bin

489

Bóg stopniowo ukazywał człowiekowi siebie. Najpełniej to uczynił w Jezusie Chrystusie. On, ujawniając siebie, ukazuje prawdę o Bogu i jednocześnie prawdę o człowieku.

Tekst czytań

Fot. arch. idziemy.pl

komentarze Bractwa Słowa Bożego,
autor: Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Pierwsze czytanie: 1 Krl 18, 20-39

Eliasz, odważny prorok, który upominał błądzącego króla Achaba, nazywając go „dręczycielem Izraela” równocześnie głosił prawdę o sądzie Bożym nad fałszywymi prorokami pogańskimi. Prawdziwy prorok ma odwagę i obowiązek demaskować proroków fałszywych. Czyniąc to naraża siebie, swoje życie. Staje się kimś, kogo język łaciński określa jako persona non grata. 

Prorok Eliasz dzięki Bożemu światłu zdiagnozował duchowy stan Izraelitów. Pytał ich odważnie: „Dopókiż będziecie kuleć na obie strony?” Kulejący „na obie strony” tracą orientację. Ich droga staje się udręką. Idąc, właściwie stoją oni w miejscu. Eliasz, wytrwale pełniący swoją misję, chce przebudzić serca Izraelitów, wypowiadając słowa: „Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu”.

Służenie fikcji jest aktem bezsensownym. Pogrąża służącego w coraz głębszej rozpaczy. Czyni z niego niewolnika własnej wyobraźni. Służenie Bogu prawdziwemu daje wolność. Pozwala dostrzec świat takim, jaki jest, a nie jaki się „wydaje”. Eliasz podważył profetyczne roszczenia fałszywych głosicieli nauki, mówiąc, iż ich wołania trafiają w próżnię. Jak nieistniejące bóstwo może wysłuchiwać wołających, skoro go nie ma? Nie tak było w przypadku wołania Eliasza. Istniejący Bóg Jahwe odpowiedział ogniem zajmującym ofiarę złożoną przez prawdziwego proroka. Słowa Eliasza i dziś mają głęboki sens i niosą ważne przesłanie: „Wysłuchaj mnie o Jahwe! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Jahwe, jesteś zaiste Bogiem i Ty nawróciłeś ich serca”.

Wiara domaga się zrozumienia. Tak było w czasach Eliasza, tak było przez dzieje religii biblijnego Izraela i dzieje chrześcijaństwa, aż po dzień dzisiejszy. Wiara poszukuje zrozumienia, jak powtarzali wielcy teologowie. Podbudowana racjami rozumowymi wiara nie zachwieje się. Będzie się rozwijała i trwała.

Psalm responsoryjny: Ps 16, 

Psalm 16 jest wielkim wołaniem udręczonego, „doświadczonego ogniem” o wyzwolenie od wrogów. Błagający Boga o wolność od nieprzyjaciół jest niewinny. Czyni to jego modlitwę wyjątkową. Tajemnica nieprawości i pozorny triumf szatana bardzo wyraźnie ujawnia się w sytuacji prześladowania niewinnych. „Oko Boga” widzi niewinność oczernianego. Podobnie jego serce zna do końca tylko Pan. 

W obliczu zawziętości wrogów napędzających siebie do coraz większej nienawiści wobec człowieka czystego – niewinnego prześladowany z jeszcze większą determinacją i siłą wzywa pomocy Bożej oraz Jego opieki. Bóg jest schronieniem niewinnego, cierpiącego katusze ze strony złych ludzi i doświadczającego powszechnego niezrozumienia ze strony ludzi obojętnych. To Bóg wraz z prześladowanym „przeżywa” niesprawiedliwość, która go uderza. Prześladowany pragnie ujrzeć Boże oblicze. Dramatyczne doświadczenie prześladowania i cierpienie niezasłużone - niewinnie znoszone - jest „koniec końców” oglądaniem oblicza samego Boga. 

Psalm 16 jest zapisem modlitewnym tych, którzy uważają Boga za swoje jedyne dobro, swój jedyny ratunek. Wzruszające są słowa Psalmisty: „Zawsze mam Pana przed oczami”, do których można dodać myśl: nie tylko w doczesności, ale i w wieczności.

Ewangelia: Mt 5, 17-19

W prawie i u proroków Starego Testamentu zawarte były proroctwa odnoszące się do Mesjasza – Jezusa Chrystusa. Jezus nie był anarchistą religijnym unicestwiającym prawo i proroków. 

Wypełnienie w Nowym Testamencie przesłania zawartego w objawieniu Bożym, spisanym w księgach Starego Testamentu wskazuje na jedność Biblii. Stary Testament nie wyklucza Nowego, a Nowy Testament nie unicestwia Starego. Z kolei człowiek wiary religijnej nie ma prawa manipulować Słowem Bożym zapisanym w Biblii. Nie może unieważniać, „zawieszać” przykazań danych przez Boga. 

Prawo Boże, jak nauczał Jezus, pochodzi od Boga i ujawnia, objawia Jego wolę. Jezus zogniskował wszystkie wcześniejsze moralne przykazania w jednym – miłości Boga i bliźniego. W Jezusie urzeczywistniają się wszystkie obietnice mesjańskie zapisane w prawie i u proroków. Przykazania Boże nie zostały dane li tylko dla przykazań. Należało je wypełniać, co czynił Jezus Chrystus, a wraz z nim czynić mają wszyscy czciciele Boga. 

Bóg stopniowo ukazywał człowiekowi siebie. Najpełniej to uczynił w Jezusie Chrystusie. On, ujawniając siebie, ukazuje prawdę o Bogu i jednocześnie prawdę o człowieku.

PODZIEL SIĘ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 lipca

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 10, 24-33
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
Najwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter