23 maja
poniedziałek
Iwony, Dezyderego, Kryspina
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - Sobota - uroczystość Narodzenia Pańskiego

Ocena: 4.9
495

Spotkanie z Bogiem osobowym i wypełnienie Jego posłannictwa nadaje właściwy sens naszemu życiu i umacnia do codziennej służby Jemu i ludziom.

-teksty czytań-

fot. www.wikipedia.org

komentarze Bractwa Słowa Bożego,
autor: ks. dr Leszek Rasztawicki

 

Wieczorna Msza wigilijna

Pierwsze czytanie: Iz 62, 1-5

Prorocy zapowiadają, że Bóg nigdy nie porzuci swego ludu. Uczyni wszystko, by człowiek mógł dobrowolnie poznać i przyjąć Jego miłość. Miłość ta ogarnia wszystkie narody i wszystkich władców tej ziemi, uważających się za „wybawicieli”. W ostateczności to Boża sprawiedliwość zwycięża i wszyscy oglądają triumf Boga. Relacja miłości Stwórcy do człowieka i świata jest ukazana w perspektywie miłości oblubieńczej. Bóg przemienia człowieka oraz świat „porzucony” i „spustoszony” w „upodobanie” i „zaślubiny”. Z naszej strony jest wymagany jeden kluczowy warunek: Czy chcesz dobrowolnie i z miłością przyjąć Boga, wytrwać w wierności w dobrej i złej doli, odpowiedzieć miłością na Jego miłość? Czy chcesz osiągnąć prawdziwe szczęście?

Psalm responsoryjny: Ps 89, 4-5. 16-17. 27. 29

Psalm 89 ma charakter mesjański. Nawiązuje do obietnic mesjańskich Starego Testamentu, podtrzymując nadzieję, że potomkowie króla Dawida będą pełnić rolę pośredników między Bogiem a ludem. Psalmista zachęca do zaufania Bogu, który zrealizuje tę obietnicę, gdyż On jest wierny i łaskawy. Odczytujemy proroctwo i obietnicę tego psalmu w wigilię narodzin Chrystusa, gdyż to właśnie dzisiaj odnajduje swą realizację i dopełnienie. Jezus, Syn Dawida, wypełnia Bożą obietnicę.

Drugie czytanie: Dz 13, 16-17. 22-25

Święty Paweł daje świadectwo o przyjściu Mesjasza na świat. Nie był świadkiem Jego narodzenia. Służba słowu doprowadziła go do poznania Chrystusa. Słowa proroków i Pism pouczają o przyjściu Odkupiciela. Święty Paweł przyjął to słowo. Poszukując drogi wypełnienia słowa Starego Przymierza, spotkał Chrystusa jako pełnię obietnicy słowa Boga. Poznał i zrozumiał sens słowa, dlatego odważnie daje mu świadectwo. Jest wdzięczny Bogu za Wcielenie Mesjasza. Jego głoszenie i przepowiadanie słowa nabiera nowego wymiaru. Jest nie tylko przypominaniem Bożych obietnic i zapowiedzi, ale uroczystą proklamacją wypełnienia słowa, przepełnioną radością i mocą. Jakże pozostać obojętnym wobec takiej łaski i dobroci Boga? Teraz Święty Paweł nie lęka się niczego, by nieść innym Boga w Chrystusie!

Ewangelia: Mt 1, 1-25

Święty Mateusz, podobnie jak święty Paweł, daje świadectwo o przyjściu na świat Mesjasza. Udowadnia, że obiecany Zbawiciel pochodzi z rodu króla Dawida. Ludzka historia realizuje się w Bożym planie zbawienia. Bóg nigdy nie zapomniał o swym ludzie. W stosownym czasie wyprowadził potomka Dawidowego, aby wypełnił Boże obietnice. Nie są to tylko ziemskie oczekiwania, ale ich mesjański charakter obejmuje ducha i ciało. Trzeba więc stawać się człowiekiem duchowym, aby przyjąć Boże orędzie zbawienia. Zrodzenie dokonuje się w sposób cielesny, ale dzieje się za sprawą Ducha Świętego. Ci, którzy przyjmują Ducha Świętego jak Maryja, mogą przyjąć Mesjasza. Toteż święty Paweł woła: Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego – Panem jest Jezus (1 Kor 12, 3). Jest to jedyna droga, aby Jezus narodził się w naszych sercach.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 23 maja

Poniedziałek, VI Tydzień Wielkanocny
Niech święci cieszą się w chwale, *
+ Czytania liturgiczne (rok C, II): J 15,12-17
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz

- Reklama -


Najczęściej czytane artykułyPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter