13 lipca
sobota
Henryka, Kingi, Andrzeja
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - Piątek, XIII Tydzień zwykły

518

Jezus przyszedł, aby zbawić tych, którzy się uznają za grzeszników i potrzebują Jego miłosierdzia. Jest to również przypomnienie dla nas, że miłosierdzie Boże jest dostępne dla każdego, kto pokornie zwraca się do Niego i przyjmuje Jego wezwanie do nawrócenia.

Tekst Czytań

fot. cathopic

komentarze Bractwa Słowa Bożego,
autor: s. Tomasza Potrzebowska CSC 

Pierwsze czytanie: Am 8, 4-6. 9-12

Słyszymy dziś kolejny fragment proroczej wypowiedzi z Księgi Amosa ukazujący surowe potępienie praktyk, które sprzeciwiają się woli Bożej. Autor wzywa szczególnie tych, którzy wykorzystują ubogich i bezbronnych, pozostawiając ich bez pracy i nieuczciwie handlując nimi. Krytykowane są także praktyki handlowe, które oszukują i wyzyskują słabych oraz manipulują miarami i wagami.

Dalej widzimy pokazane konsekwencje tych grzechów: zamiast pomyślności, nadejdzie czas żałoby i smutku, święta zostaną przemienione w dni smutku, a radosne pieśni zamienią się w lamentacje. Będzie to czas cierpienia i żalu, gdy ludzie będą odczuwać skutki swojego grzechu.

Prorok ostrzega też, że nadchodzi czas kary i pustki duchowej, kiedy ludzie będą błąkać się w poszukiwaniu Bożego słowa, ale go nie znajdą. Głód, który nadchodzi, nie będzie głodem chleba, ale pragnieniem słowa Bożego, które zostało odrzucone i zignorowane przez ludzi. Jest to wyraz ostrzeżenia przed straconą okazją do nawrócenia i odwrócenia się od grzechu.

Cały tekst podkreśla Bożą sprawiedliwość i troskę o sprawiedliwość społeczną. Prorok Amos przypomina, że Bóg nie pozostanie obojętny wobec niesprawiedliwości społecznej i wyzysku biednych. To przesłanie jest aktualne i ważne również dla nas żyjących współcześnie, że powinno zadbać o sprawiedliwość społeczną i troskę o tych, którzy są w potrzebie, bo tego oczekuje od nas Pan. Rozejrzyjmy się dziś wokoło, może jest ktoś potraktowany niesprawiedliwie, komu jesteśmy w stanie przyjść z pomocą.

Psalm responsoryjny: Ps 119 (118), 2 i 10. 20 i 30. 40 i 131

Słowa te wyrażają głęboką duchową tęsknotę i oddanie wobec Bożych przykazań. Autor opisuje błogosławieństwo tych, którzy starają się zachować napomnienia Boże i całym sercem szukają Boga. To wezwanie do zaangażowania się w życie Bożymi przykazaniami na co dzień.

Wyrażona w tekście tęsknota do Bożych wyroków i postanowień jest widoczna jako głęboka duchowa potrzeba. Autor pragnie z całego serca przestrzegać przykazań Bożych i wybiera drogę prawdy, co jest wyrazem decyzji o oddaniu życia pod Bożą opiekę.

W słowach tych można dostrzec także prośbę o Boże wsparcie i łaskę. Autor pragnie życia według sprawiedliwości Bożej i oczekuje, że Boże postanowienia zapewnią mu to. To wyrażenie zaufania Bogu jako źródłu życia i sprawiedliwości.

Cały fragment wyraża głębokie pragnienie duchowej bliskości z Bogiem oraz gotowość do podążania za Jego drogami. Jest to wezwanie do zaangażowania się w duchowy rozwój poprzez praktykowanie Bożych przykazań i poszukiwanie Bożej woli w życiu codziennym.

Ewangelia: Mt 9, 9-13

Jezus wzywa do nawrócenia Mateusza, celnika, oraz zaprasza go do świętowania wraz z grzesznikami i celnikami. Interesujące jest to, jak Jezus pokazuje swoje posłannictwo nie unikając kontaktu z ludźmi, którzy zostali odrzuceni przez społeczeństwo, takimi jak celnicy i grzesznicy. Jego działanie wskazuje na Jego miłosierdzie i gotowość do zbawienia każdego, niezależnie od jego przeszłości czy statusu społecznego.

Reakcja faryzeuszy na działanie Jezusa podkreśla ich hipokryzję i niezrozumienie prawdziwej istoty miłosierdzia Bożego. Jezus, reagując na ich zarzuty, przypomina, że jest lekarzem dusz, który przyszedł dla tych, którzy się czują grzesznikami i potrzebują nawrócenia. Jego słowa: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” odnoszą się do tego, że Jego celem jest przekształcenie serc grzeszników przez miłosierdzie i przebaczenie, a nie tylko wymaganie zewnętrznych rytuałów.

To zaproszenie pójścia za Nim skierowane do Mateusza oraz spotkanie z grzesznikami ukazuje, że Jezus przyszedł, aby zbawić tych, którzy się uznają za grzeszników i potrzebują Jego miłosierdzia. Jest to również przypomnienie dla nas, że miłosierdzie Boże jest dostępne dla każdego, kto pokornie zwraca się do Niego i przyjmuje Jego wezwanie do nawrócenia.

PODZIEL SIĘ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 13 lipca

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa,
albowiem Duch Boży na was spoczywa

+ Czytania liturgiczne (rok B, II): Mt 10, 24-33
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
Najwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter