19 stycznia
wtorek
Henryka, Mariusza, Marty
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Komentarze do czytań - niedziela, VI tydzień zwykły

Ocena: 5
611

Następna rola powierzona uczniom Jezusa to: być światłem świata. Każde światło ma swoje źródło. Dla chrześcijanina jest tylko jedno Światło Świata i prawdziwe źródło światła - Jezus.

-teksty czytań-

Fot. pixabay.com/CCO

komentarze Bractwa Słowa Bożego, autor: ks. Michał Dłutowski

Pierwsze czytanie: Syr 15, 15-20

Pierwsze czytanie uzmysławia nam, że człowiek nie jest bezwolną istotą kierowaną zewnętrznymi wydarzeniami. Bóg przekazał nam władzę wyboru. Możemy wybrać życie lub śmierć. To, co nas spotyka w życiu, jest konsekwencją wcześniejszych decyzji. Jeśli uwierzymy w kłamstwo i podążymy za nim, sami będziemy winni naszych niepowodzeń. Niezależnie od tego czy ktoś był kłamcą, który nas sprowadził na złą drogę, my możemy wszystkie nasze myśli i pragnienia weryfikować dzięki mądrości Bożej, jaka zawarta jest w Piśmie Świętym. Życie należy nieustannie weryfikować z Bożymi przykazaniami. Dobrze by było, gdyby nasze postanowienia brały inspirację z Przykazania Boga i bliźniego, inaczej mogą mieć swoje źródło w grzechu i prowadzić do niezgody, ruiny a nawet śmierci.

Módlmy się do Boga, aby nasze wybory były dobre oraz byśmy je konsekwentnie realizowali w życiu. Wierność podjętym decyzjom jest dziś bardzo ważna. Wielokrotnie doświadczamy obietnic ze strony innych ludzi, którzy, pomimo deklaracji, nie chcą ich wypełnić. Świętość to wierność Bogu przez zachowywanie Jego przykazań. Naszym zadaniem jest coraz doskonalsze wypełnianie Jego woli.

Psalm responsoryjny: Ps 119, 1-2.4-5.17-18.33-34

Oprócz znanych Ośmiu Błogosławieństw z Ewangelii według św. Mateusza Pismo Święte dodaje jeszcze, że błogosławionymi są ci, co szukają Boga. To błogosławieństwo przypomina nam, że najpierw Bóg szuka nas w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. On jest Dobrym Pasterzem, który podąża za każdą zagubioną owcą. Pragnienie poszukiwania Boga jest naszą odpowiedzią na Jego wołanie miłości: Przyjdźcie do mnie (…)!.  Stwórca nagradza tych, którzy podejmują trud odnalezienia Go. Możemy się zastanowić, gdzie dziś można znaleźć Boga. Wiara podpowiada nam, że przede wszystkim jest On obecny w Najświętszym Sakramencie. Mamy także możliwość spotkania z Nim przez Jego słowo w Piśmie Świętym. Na pewno drogą do Boga dla tych, którzy Go szukają, jest dobra lektura duchowa oraz spotkanie osoby, którą cechuje żywa wiara. Konieczne jest jednak na początku przyjęcie w pokorze prawdy o tym, że Bóg istnieje.

Drugie czytanie: 1 Kor 2, 6-10

Drugie czytanie przypomina, że człowiekowi potrzebna jest mądrość Boża. Ona właściwie ocenia, co jest dobre, a co złe w perspektywie zbawienia duszy. Według świata pewne rzeczy mogą być fantastyczne, lecz względem duszy mogą nieść za sobą utratę stanu łaski Bożej. To mądrość Boża o tym rozstrzyga. Jest ona, jak pisze święty Paweł, przed niektórymi ukryta. Jednak dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, staje się jawna. Możemy ją określić jako mądrość Krzyża. Oznacza ona samozaparcie człowieka w obliczu podejmowania trudu realizacji powołania i walki o prawdę. Dziś w Europie, ale także i w Polsce wyrażanie opinii obnażających obłudę fałszywych ideologii oraz działań szkodliwych względem obywateli, może grozić więzieniem za mowę nienawiści.

Ewangelia: Mt 5, 17-37

Jezus Chrystus mówi o sobie, że przyszedł wypełnić Prawo. Nie chce On zmieniać tego, co było wcześniej, lecz wydoskonala i podnosi z kwestii moralnych na poziom życia wewnętrznego. W Starym Testamencie kładziono nacisk na kwestie postępowania człowieka (Dekalog). Jezus pokazuje, że istnieje możliwość grzechu bez czynu. Uświadamia nam, że grzech może dokonać się w myślach, a jeśli tam nie zostanie zgładzony, doprowadza też do czynów. Jezus wyostrza nasze rozumienie wypełniania prawa Bożego i pokazuje, że walka duchowa jest nieustającą walką myśli, jaka dokonuje się w głowie człowieka.

Odkupiciel zaznacza, że ani jedna litera, ani jedna kreska nie zmieni się. Wszystko, co Bóg mówi, jest spójne i niezmienne. Przed człowiekiem zawsze jest pokusa, aby Prawo naginać do swoich potrzeb, aby wyzwolić się z pewnych zasad, które w ocenie negatywnej go ograniczają. Niestety, w herezji modernizmu, która dotknęła Kościół, istnieje grono osób, które uważają, że przykazania i dogmaty Kościoła powinny dostosować się do zmieniającego się świata i życia człowieka. Jest to sprzeczne z tym, co dziś w ewangelii głosi Zbawiciel. On sam podporządkowuje się tradycji i przekazowi wiary wcześniejszych pokoleń. Swoimi słowami oraz czynami pogłębia te treści, które były przez nich przekazane i które w Nim mają najwyższe spełnienie. Jezus Chrystus przestrzega, że ci, którzy kombinują i nie wypełniają Bożej woli, nie wejdą do Królestwa Niebieskiego.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 19 stycznia

Wtorek, II Tydzień zwykły
+ Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
Syn Człowieczy jest Panem szabatu
+ Czytania liturgiczne (rok B, I): Hbr 6,10-20; Ps 111,1b-2.4-5.9.10c; Mk 2,23-28
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMYE-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika IdziemyReklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter