22 maja
wtorek
Heleny, Wieslawy, Ryty
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Zmiany personalne w archidiecezji krakowskiej

Ocena: 0
2781

Abp Marek Jędraszewski dokonał zmian proboszczów w 12 parafiach archidiecezji krakowskiej. Mianował również nowego rektora oraz przełożonych krakowskiego seminarium duchownego, a także dyrektorów dwóch wydziałów kurii metropolitalnej: katechetycznego oraz duszpasterstwa rodzin.

fot. Marcin Mazur / Episkopat.pl

Nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego został mianowany ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski. Zastąpi on na tym stanowisku ks. dr hab. Krzysztofa Gryza, pełniącego tę funkcję od 2013 r.

Nowy rektor krakowskiego seminarium duchownego urodził się w 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Od 2014 roku jest prorektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną, a także gerontologię społeczną. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą „Humanitas" w Sosnowcu. Napisał 25 książek naukowych i popularnonaukowych oraz blisko 150 artykułów dotyczących wychowania dzieci i młodzieży publikowanych w czasopismach świeckich i religijnych. Prowadził także ponad 60 szkoleń i kursów dla nauczycieli, wychowawców oraz samorządowców w gminach i powiatach w całej Polsce. Wypromował blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Jest promotorem 15 doktorów.

Na stanowisko dyrektora wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej oraz asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej został mianowany ks. dr Paweł Gałuszka, urodzony w 1981 r. w Libiążu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2007 r. pracował jako wikariusz w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni. W latach 2010-2016 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie zakończone obroną pracy doktorskiej pod tytułem „Memoriał Krakowski". Wkład kardynała Karola Wojtyły i grupy teologów oraz filozofów polskich w przygotowanie i przyjęcie encykliki „Humanae vitae" Pawła VI. Decyzją Ojca Świętego Franciszka od 2016 r. pełni posługę Misjonarza Miłosierdzia. Od stycznia 2017 r. pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Nowym dyrektorem Wydziału Katechetycznego został mianowany ks. dr Andrzej Kielian, urodzony w 1977 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego w 2002 r. W latach 2004-2013 pracował w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jest redaktorem podręczników do religii dla przedszkola i szkoły podstawowej, współautor pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w nauce religii. Jest również adiunktem w Instytucie Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie także pełni funkcję kierownika przygotowania pedagogicznego studentów teologii. Należy do Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z systemami nauczania religii w Unii Europejskiej, nowymi metodami przekazu wiedzy religijnej oraz z katechezą ewangelizacyjną. Opublikował m. in. Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich (2009). Obecnie pomaga w duszpasterstwie Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w Krakowie.

Większość zmian proboszczów w parafiach archidiecezji krakowskiej jest podyktowana przejściem na emeryturę dotychczasowych duszpasterzy, które zgodnie z diecezjalnym prawem kościelnym następuje po ukończeniu 70 roku życia. Nowi proboszczowie zostali mianowani m.in. w parafiach Matki Bożej królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach, św. Klemensa w Wieliczce, św. Marcina w Klikuszowej oraz św. Stefana w Lipnicy Małej.

 

Kuria metropolitalna i seminarium

 1. ks. Paweł Baran mianowany prefektem WSD Archidiecezji Krakowskiej oraz ceremoniarzem archidiecezjalnym
 2. ks. Andrzej Fyda zwolniony z funkcji prokuratora oraz prefekta WSD Archidiecezji Krakowskiej i mianowany rektorem Rektoratu kościoła św. Wojciecha BM w Krakowie
 3. ks. Paweł Gałuszka zwolniony z funkcji prefekta WSD Archidiecezji Krakowskiej i mianowany dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej oraz asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej (zam.: par. Kraków-os. Widok – św. Jana Kantego)
 4. ks. Krzysztof Gryz odwołany z funkcji rektora WSD Archidiecezji Krakowskiej
 5. ks. Mateusz Hosaja zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach i mianowany wicerektorem WSD Archidiecezji Krakowskiej
 6. ks. Andrzej Kielian zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Anny w Krakowie i mianowany dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej (zam.: parafia św. Anny w Krakowie)
 7. ks. Dawid Leśniak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Klemensa w Wieliczce i mianowany ojcem duchownym WSD Archidiecezji Krakowskiej
 8. ks. Rafał Marciak zwolniony z urzędu rektora Rektoratu kościoła św. Wojciecha BM w Krakowie i mianowany prokuratorem oraz prefektem WSD Archidiecezji Krakowskiej
 9. ks. Janusz Mastalski mianowany rektorem WSD Archidiecezji Krakowskiej
 10. ks. Dariusz Susek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303 i mianowany prefektem WSD Archidiecezji Krakowskiej
 11. ks. Krzysztof Wilk zwolniony z funkcji dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej

 

Proboszczowie

 1. ks. Edward Baniak – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach (zam.: plebania w parafii Balin)
 2. ks. Jan Bednarczyk – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Filipowice (zam.: Dom Księży w Krakowie przy ul. św. Marka 10)
 3. ks. Jerzy Czerwień zwolniony z urzędu proboszcza parafii św. Kingi w Krakowie oraz z funkcji wicedziekana dekanatu Kraków-Podgórze i mianowany proboszczem parafii MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach
 4. ks. Kazimierz Duraj zwolniony z funkcji ojca duchownego WSD Archidiecezji Krakowskiej i mianowany proboszczem parafii Szaflary
 5. ks. Mieczysław Gawor zwolniony z obowiązków wikariusza parafii NMP Matki Kościoła oraz z funkcji katechety ZSE w Krakowie przy ul. Loretańskiej i mianowany proboszczem parafii Dąbrowa Szlachecka
 6. ks. Zbigniew Gerle – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii św. Klemensa w Wieliczce oraz zwolnienie z funkcji dziekana dekanatu Wieliczka Wschód (zam.: plebania w parafii Świątniki Górne)
 7. ks. Piotr Grotowski zwolniony z funkcji wicerektora WSD Archidiecezji Krakowskiej i mianowany proboszczem parafii Lipnica Mała
 8. ks. Piotr Iwanek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Płoki i mianowany proboszczem parafii Krzeczów
 9. ks. Andrzej Kamiński zwolniony z urzędu proboszcza parafii Szaflary oraz z funkcji dziekana dekanatu Biały Dunajec i mianowany proboszczem parafii św. Klemensa w Wieliczce
 10. ks. Jacek Konieczny zwolniony z funkcji dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej oraz asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej i mianowany proboszczem parafii św. Kingi w Krakowie
 11. ks. Adam Leśniak – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Lipnica Mała oraz zwolnienie z funkcji notariusza dekanatu Jabłonka. (zam.: dotychczasowe)
 12. ks. Jan Mikołajczyk – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Klikuszowa (zam.: dotychczasowe)
 13. ks. Antoni Płaczek – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Krzeczów (zam.: dotychczasowe)
 14. ks. Ryszard Pływacz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie i mianowany proboszczem parafii Filipowice
 15. ks. Józef Pochopień – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Głogoczów (zam.: dotychczasowe)
 16. ks. Józef Sowa zwolniony z urzędu proboszcza parafii Dąbrowa Szlachecka oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dorosłych dekanatu Czernichów i mianowany proboszczem parafii Bobrek
 17. ks. Piotr Studnicki I zwolniony z urzędu wicedyrektora Domu Polskiego Jana Pawła II w Rzymie oraz z funkcji duszpasterza Rodaków przybywających z Polski i z emigracji do tegoż Domu i mianowany proboszczem parafii Zabierzów Bocheński
 18. ks. Stanisław Szklany zwolniony z urzędu proboszcza parafii Bobrek oraz z funkcji ojca duchownego dekanatu Libiąż i mianowany proboszczem parafii Klikuszowa
 19. ks. Grzegorz Walaszek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrody i mianowany proboszczem parafii Głogoczów
 20. ks. Kazimierz Włoch – przyjęcie rezygnacji z urzędu proboszcza parafii Zabierzów Bocheński (zam.: dotychczasowe)

 

Wikariusze

 1. ks. Ryszard Barański zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu i mianowany wikariuszem parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach
 2. ks. Jan Bierowiec zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie oraz z funkcji moderatora Diecezjalnej Diakonii Muzycznej Ruchu Światło-Życie i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku
 3. ks. Marcin Borowicz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem i mianowany wikariuszem parafii Raba Wyżna
 4. ks. Paweł Cempura zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Czernichów oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Czernichów i mianowany wikariuszem parafii Skomielna Biała
 5. ks. Rafał Cinal zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Babice oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Babice i mianowany wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej
 6. ks. Mirosław Cupek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Rudawa i mianowany wikariuszem parafii św. Stanisława BM w Krakowie-Dąbiu
 7. ks. Damian Drzyżdżyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Bukowina Tatrzańska i mianowany wikariuszem parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Czerwonym
 8. ks. Leszek Dyląg zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Sułkowice oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Sułkowice i mianowany wikariuszem parafii Raba Wyżna
 9. ks. Andrzej Florczak zwolniony z pomocy duszpasterskiej w parafii Stryszów i mianowany wikariuszem parafii Witanowice
 10. ks. Adam Garlacz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Wadowice Północ i mianowany wikariuszem parafii św. Klemensa w Wieliczce
 11. ks. Krzysztof Gil zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie-os. Oficerskie
 12. ks. Sławomir Głuszek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Pawła Ap. w Wieliczce-Krzyszkowicach oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Wieliczka Zachód i mianowany wikariuszem parafii Jawornik
 13. ks. Kamil Gołuszka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Szczepana w Krakowie oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Kraków-Bronowice i mianowany wikariuszem parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie-os. Dywizjonu 303
 14. ks. Jan Górecki zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przytkowice i mianowany wikariuszem parafii św. Piotra Ap. w Wadowicach
 15. ks. Mariusz Grzechynka zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Jawornik i mianowany wikariuszem parafii MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach
 16. ks. Krzysztof Jarosz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Lipnica Wielka i mianowany wikariuszem parafii Stryszów
 17. ks. Bogdan Jeleń zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Jana Kantego w Krakowie-os. Widok i mianowany wikariuszem parafii Dobczyce
 18. ks. Bartłomiej Kleszcz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Raba Wyżna i mianowany wikariuszem parafii Strumiany
 19. ks. Janusz Korbel zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach i mianowany wikariuszem parafii NMP Matki Kościoła w Krakowie-Prądniku Białym
 20. ks. Janusz Korepta zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Zakopane i mianowany wikariuszem parafii NSPJ w Krakowie-Łagiewnikach
 21. ks. Stanisław Kostecki zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Kraków-Bieńczyce i mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem
 22. ks. Kazimierz Króżel mianowany wikariuszem parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
 23. ks. Mirosław Kubek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach i mianowany wikariuszem parafii Frydrychowice
 24. ks. Jan Kuna zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Klikuszowa i mianowany wikariuszem parafii Babice
 25. ks. Włodzimierz Kurek zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie i mianowany wikariuszem parafii MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mistrzejowicach
 26. ks. Jacek Kurzydło zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Dobczyce i mianowany wikariuszem parafii św. Jana Kantego w Krakowie-os. Widok
 27. ks. Wojciech Lasak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Anielskiej w Nowym Targu-Kowańcu i mianowany wikariuszem parafii Juszczyn
 28. ks. Jakub Mateja zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Biskupice i mianowany wikariuszem parafii MB Anielskiej w Nowym Targu-Kowańcu
 29. ks. Łukasz Michalczewski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Dziekanowice oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Dobczyce i mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie
 30. ks. Dariusz Mieszczak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Frydrychowice i mianowany wikariuszem parafii Młoszowa
 31. ks. Kacper Nawrot zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach i mianowany wikariuszem parafii Skawica
 32. ks. Łukasz Nizio zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Biskupice i mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie-Prądniku Czerwonym
 33. ks. Janusz Pasternak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przeciszów i mianowany wikariuszem parafii Bukowina Tatrzańska
 34. ks. Rafał Piórkowski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Skawinie-Ogrody
 35. ks. Krystian Piwowarczyk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Brzeziu i mianowany wikariuszem parafii Miłosierdzia Bożego w Zakopanem-Chramcówkach
 36. ks. Seweryn Puchała zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu i mianowany wikariuszem parafii Wola Batorska
 37. ks. Zbigniew Pytel zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Osielec i mianowany wikariuszem parafii Biskupice
 38. ks. Janusz Rabiniak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie-Prądniku Czerwonym i mianowany wikariuszem parafii św. Apostoła Ap. w Wieliczce-Krzyszkowicach
 39. ks. Marcin Rozmus zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Wola Batorska i mianowany wikariuszem parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie
 40. ks. Piotr Sałaciak zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Juszczyn i mianowany wikariuszem parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
 41. ks. Norbert Sarota zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Raba Wyżna i mianowany wikariuszem parafii Michałowice
 42. ks. Janusz Skorupa zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Czarny Dunajec oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Czarny Dunajec i mianowany wikariuszem parafii Przemienienia Pańskiego w Brzeziu
 43. ks. Marcin Strachanowski mianowany wikariuszem parafii św. Katarzyny w Nowym Targu, w wymiarze ½ etatu, z zachowaniem obowiązków kapelana szpitala
 44. ks. Maciej Ścibor zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmku i mianowany wikariuszem parafii Biskupice
 45. ks. Zbigniew Ścisłowicz zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Młoszowa i mianowany wikariuszem parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem
 46. ks. Andrzej Wasilewski-Kruk zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Skomielna Biała i mianowany wikariuszem parafii św. Szczepana w Krakowie
 47. ks. Bartosz Zaborowski zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Miłosierdzia Bożego w Zakopanem-Chramcówkach i mianowany wikariuszem parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie
 48. ks. Marek Zemła zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rabce-Zdroju i mianowany wikariuszem parafii Płoki
 49. ks. Rafał Żelazny zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Michałowice i mianowany wikariuszem parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach

 

Neoprezbiterzy

 1. ks. Adam Aleksandrowicz – skierowany do parafii Niepokalanego Serca NMP w Trzebinii-Sierszy
 2. ks. Piotr Anielski – skierowany do parafii: dyspozycja w późniejszym terminie
 3. ks. Wojciech Borowiec – skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach
 4. ks. Jarosław Gawęda – skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Przytkowicach
 5. ks. Maksymilian Grabowski – skierowany do parafii św. Józefa w Krakowie-Podgórzu
 6. ks. Marcin Jakubiak – skierowany do parafii Wszystkich Świętych w Rudawie
 7. ks. Paweł Matysiak – skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Czernichowie
 8. ks. Michał Mroszczak – skierowany do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu
 9. ks. Marcin Napora – skierowany do parafii Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu
 10. ks. Bartłomiej Nawara – skierowany do parafii Opatrzności Bożej w Krakowie-Swoszowicach
 11. ks. Damian Obrał – skierowany do parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej
 12. ks. Paweł Odziomek – skierowany do parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach
 13. ks. Paweł Ostwald – skierowany do parafii MB Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych

 

Pozostałe zmiany:

 1. ks. Grzegorz Babiarz zwolniony z obowiązków duszpasterskich pełnionych w parafii Kaszów i skierowany do posługi duszpasterskiej w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie
 2. ks. Grzegorz Lenart zwolniony z obowiązków wikariusza parafii MB Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych i skierowany na studia w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej na UPJPII, z zamieszkaniem w parafii św. Józefa w Krakowie-os. Kalinowe
 3. ks. Józef Łędzki zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w parafii Sucha Beskidzka i skierowany do  posługi w parafii św. Szczepana w Krakowie
 4. ks. Bogusław Nagel zwolniony z obowiązków wikariusza parafii Witanowice i skierowany do posługi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach
 5. ks. Grzegorz Wąchol zwolniony z obowiązków wikariusza parafii św. Piotra Ap. w Wadowicach oraz z funkcji animatora duszpasterstwa dzieci i młodzieży dekanatu Wadowice Południe i skierowany na studia na UPJPII w Krakowie, z zamieszkaniem  w parafii MB Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu
 6. ks. Lech Wołowski skierowany do pracy na UPJPII w Krakowie, z zamieszkaniem w parafii Wniebowzięcia NMP w Krakowie
 7. ks. Robert Zych zwolniony z obowiązków duszpasterskich spełnianych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły