8 marca
poniedziałek
Beaty, Wincentego, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Wspomnienie św. Hieronima, doktora Kościoła i wybitnego tłumacza Biblii

Ocena: 0
590

Dziś Kościół katolicki wspomina św. Hieronima, kapłana, doktora Kościoła, wybitnego tłumacza i komentatora Pisma św., pustelnika. Dzięki niemu Biblia została spopularyzowana na Zachodzie w łacińskim przekładzie.

Św. Hieronim urodził się ok. roku 347 w Dalmacji (dzisiejsza Chorwacja) w zamożnej rodzinie chrześcijańskiej. W młodym wieku udał się do Rzymu, by studiować gramatykę, retorykę i filozofię. Przez kilka lat prowadził dość swobodne życie literata. Hieronim sam wyznał w jednym z listów, że swawolne, młodzieńcze życie, wpłynęło na późniejsze ascetyczne życie, przez które chciał odpokutować za grzechy młodości. Pod koniec studiów rzymskich przyjął chrzest. Następnie studiował w Antiochii, gdzie doskonale nauczył się greki. Kilka lat przebywał na pustyni, poświęcając czas modlitwie, pokucie i studium, między innymi nauce języka hebrajskiego. W tym czasie przyjął święcenia kapłańskie. Następnie przebywał w Konstantynopolu, gdzie słuchał najwybitniejszych wówczas teologów: Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza z Nyssy. Tam zapoznał się z pismami i metodą egzegetyczną Orygenesa, którego kilka dzieł przełożył z greki na łacinę.

W latach 382-385 Hieronim przebywał w Rzymie pełniąc funkcję sekretarza papieża Damazego. Wtedy też z polecenia papieża rozpoczął prace nad poprawianiem używanego w Rzymie łacińskiego tekstu Pisma św. Po śmierci swojego protektora spotkał się z tak dużą niechęcią kleru, że opuścił Rzym i po kilku miesiącach podróży osiadł na stałe w Betlejem.

Hieronim odznaczał się ascetycznym trybem życia, wielką pracowitością, ogromną miłością do Kościoła, ale także bardzo trudnym charakterem. Odegrał swą rolę w sporze pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami Orygenesa, którego pisma namiętnie studiował. Z pasją krytykował swojego przyjaciela, który oskarżał go o orygenizm, św. Rufina z pobliskiej pustelni koło Betlejem. Hieronim zmarł w 419 lub 420 r. niedługo po zaatakowaniu i zburzeniu jego klasztoru przez zwolenników herezji Pelagiusza.

Głównym dziełem Hieronima jest łacińska wersja Biblii, nazywana „Wulgatą". Przez półtora tysiąca lat była ona używana w całym Kościele jako oficjalny przekład Pisma św. Swoim tłumaczeniem Hieronim niejako „otworzył" dla Kościoła Zachodniego księgi objawione. Św. Hieronim jest autorem słynnego zdania: „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa".

Za życia zyskał wielką sławę natchnionego tłumacza Pisma św. Jeszcze w Rzymie poprawił na podstawie oryginału greckiego istniejący już łaciński tekst Ewangelii oraz Psałterza. Później w Betlejem najpierw poprawiał wcześniejsze tłumaczenie Starego Testamentu według przekładu greckiego, tzw. „Septuaginty", w końcu jednak zdecydował się dokonać nowego tłumaczenia z hebrajskiego względnie aramejskiego (języki oryginalne prawie całego Starego Testamenty; ostatnie księgi ST napisane były już po grecku). Tej pracy poświęcił kilkanaście lat. Mówiono o nim: „Cały Zachód czeka na słowa mnicha z Betlejem, jak suche runo na rosę niebieską".