26 kwietnia
czwartek
Marzeny, Klaudiusza, Marii
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Ważni i ważniejsi

Ocena: 0
31612
Kanonicy, prałaci, infułaci, papiescy, gremialni i honorowi… Nawet wielu duchownych gubi się w kościelnej tytulaturze. A cóż dopiero świeccy? Spróbujmy to wytłumaczyć po ludzku.
W zrozumieniu i tak skomplikowanej rzeczywistości dodatkowym utrudnieniem może być także nasza polska tytułomania. Podobnie jak w życiu świeckim każdy podsekretarz stanu jest „ministrem”, a wicedyrektor – dyrektorem, tak również wśród duchownych rzeczywistych i honorowych kanoników powszechnie tytułuje się „prałatami”. Kanonikami zaś nazywani są ci, którzy zostali odznaczeni jedynie przywilejem noszenia rokiety i mantoletu (patrz ramka).

Wszystkie omawiane tutaj tytuły czy godności mają charakter wyłącznie honorowy. Nie oznaczają posiadania szczególnej władzy w Kościele, ani nie są kolejnymi szczeblami w kościelnej hierarchii. Wielu biskupów, z Karolem Wojtyłą na czele, przed swoją konsekracją nie było ani kanonikami, ani prałatami. Ks. Jan Twardowski na pogrzebie swojego przyjaciela, ks. Bronisława Bozowskiego, znanego warszawskiego duszpasterza i kaznodziei, mówił: „Umarł ksiądz. Nie był ani prałatem, ani kanonikiem, ani nawet proboszczem. Umarł ksiądz”. Ten sam kapłan – poeta, zanim sam został członkiem kapituły katedralnej warszawskiej, napisał znany wiersz „Stopniowanie”, w którym z przymrużeniem oka wyliczał:
Pięć kropli deszcz ulewa
coś niecoś kawałek kawał
kanonik prałat zawał.


UPRZYWILEJOWANI

W praktyce zarówno biskupi diecezjalni, do których należy obdarowanie wybranych duchownych godnościami diecezjalnymi, jak i Stolica Apostolska, która obdarowuje godnościami papieskimi, zazwyczaj zachowują procedurę stopniowego nadawania tytułów. Na poziomie diecezjalnym pierwszą godnością honorową, którą mogą otrzymać księża diecezjalni, jest przywilej noszenia rokiety i mantoletu. Chociaż nie łączy się on z prawem zasiadania w kapitule, to kapłanów obdarowanych tym przywilejem zwyczajowo tytułuje się w Polsce „kanonikami”. Mają oni prawo używać rokiety z amarantowym podbiciem oraz mantoletu w kolorze czarnym. Przywilej ten nie łączy się z żadnymi szczególnymi prawami ani obowiązkami. Jest formą dowartościowania kapłana za pracę dla parafii i diecezji oraz formą motywowania do dalszej służby i wstępem do kolejnych godności.

Wszystkie godności nadawane przez biskupa diecezjalnego obowiązują tylko w zarządzanej przez niego diecezji. Oznacza to, że kapłan wszędzie może używać przysługujących mu we własnej diecezji tytułów, ale bez zgody biskupa diecezji, na której terenie przebywa, nie może używać przysługującego mu stroju. W Warszawie biskupi porozumieli się w sprawie pozwolenia kapłanom na korzystanie w obydwu diecezjach z przysługujących im oznak godności diecezjalnych.

KANONICY HONOROWI I GREMIALNI

Kanonikami w sensie ścisłym są członkowie kapituł katedralnych, kolegiackich i innych. Kapituły katedralne powstają za zgodą Stolicy Apostolskiej, natomiast kolegiackie powołuje biskup diecezjalny.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

- Reklama -

SALON DZIENNIKARSKI


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły