7 lutego
wtorek
Ryszarda, Teodora, Romana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Światło narodów

Ocena: 0
690

Sobór Watykański II nazywany jest „Soborem Kościoła o Kościele”. Najważniejszą wypowiedzią na ten temat jest konstytucja dogmatyczna „Lumen gentium”.

fot. xhz

Eklezjologiczny charakter Soboru Watykańskiego II wynikał z faktu, że miał on być kontynuacją przerwanego przez działania wojenne w Rzymie w 1870 r. Soboru Watykańskiego I. Skutkiem nagłego zakończenia poprzedniego soboru była pewna nierównowaga w rozumieniu Kościoła. Formułując dogmat o nieomylności papieskiej, konstytucja „Pastor aeternus” z 1870 r. wzmocniła władzę biskupa Rzymu; zabrakło czasu na bardziej kompleksową refleksję o innych wymiarach i częściach Kościoła. Na ten brak, w zupełnie nowym kontekście historycznym XX w., po zakończeniu dwóch wojen światowych, miał odpowiedzieć Sobór Watykański II.

W swoim przemówieniu wygłoszonym w bazylice św. Piotra na otwarcie zgromadzenia papież Jan XXIII jako cel obrad soborowych wskazał pobudzenie nowej gorliwości w głoszeniu „pełnej i nieuszczuplonej nauki Kościoła”. Ta nowa gorliwość ewangelizacyjna ma się opierać na „jedności, jaka istnieje między Chrystusem a Jego Kościołem” i dlatego wymaga, aby „Kościół, oświecony światłem Soboru, wzbogacił się w skarby duchowe, zaczerpnąwszy zeń siły i nowych mocy patrzył nieustraszony w przyszłość”. Stąd też można powiedzieć, że wszystkie dokumenty soborowe: cztery konstytucje, dziewięć dekretów i trzy deklaracje mówią o Kościele. Niemniej w intencji ojców soborowych najważniejszą wypowiedzią Soboru Watykańskiego II o Kościele (i w pewien sposób najważniejszym dokumentem ostatniego Soboru) jest Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (łac. światło narodów).

Długa i burzliwa dyskusja nad tym dokumentem rozpoczęła się już podczas pierwszej sesji Soboru, w listopadzie 1962 r., i trwała przez kolejne dwa lata. Konstytucja składa się z ośmiu rozdziałów, które podejmują następujące tematy: misterium Kościoła, Lud Boży, hierarchiczny ustrój Kościoła, katolicy świeccy, powszechne powołanie do świętości, zakonnicy, eschatologiczny charakter Kościoła pielgrzymującego, błogosławiona Maryja Dziewica.

 


NATURA KOŚCIOŁA

Pierwszy rozdział dotyczy natury Kościoła. Już sam jego tytuł: „Misterium Kościoła” jest znaczący. Mówiąc o misterium, czyli tajemnicy Kościoła, Sobór odchodzi od dawnego, scholastycznego i prawnego języka w eklezjologii, w którym Kościół jako widzialna wspólnota i instytucja społeczna określany był mianem społeczności doskonałej (societas perfecta). Ojcowie soborowi wybierają inny język, zakorzeniony w metaforyce biblijnej i teologii patrystycznej. Dokonują refleksji nad obrazami i określeniami Kościoła w Piśmie Świętym, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu: owczarnia, rola Boża, budowla Boża, Oblubienica, Ciało Chrystusa, Królestwo Boże.

W opisie natury Kościoła konstytucja zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia jego dwóch wymiarów: widzialnego i niewidzialnego. Ta podwójność natury Kościoła płynie z faktu, że jest on sakramentem Chrystusa (LG 1). Tak jak w widzialnym człowieczeństwie Chrystusa objawił się niewidzialny Bóg, tak widzialna i ludzka struktura Kościoła jest narzędziem Bożego dzieła zbawienia. Co więcej, ponieważ Chrystus jest zbawicielem wszystkich ludzi, również Kościół jest sakramentem zbawienia nie tylko dla tych, którzy w widzialny sposób należą do swoich katolickich parafii i diecezji. „Lumen gentium” podkreśla powszechność Kościoła (w języku greckim katholikos oznacza właśnie powszechny) i wskazuje na kręgi przynależności do niego, równocześnie wyraźnie je od siebie odróżniając.

Przede wszystkim do Chrystusowego Kościoła należą wierni katolicy, którzy uczestniczą w życiu Kościoła i uznają prymat biskupa Rzymu. Mówiąc o osobach ochrzczonych, które należą do innych wyznań chrześcijańskich, konstytucja podkreśla, że Kościół jest z nimi „związany w Duchu Świętym” (LG 15). Szczególna więź istnieje pomiędzy Kościołem a narodem żydowskim, „szczególnie umiłowanym ze względu na praojców” (LG 16), ale także z „tymi, którzy uznają Stworzyciela”, szczególnie muzułmanami, a wreszcie „ze wszystkimi, którzy szukają nieznanego Boga”, często „bez własnej winy nie znając Ewangelii”. Dopiero takie „inkluzywne” widzenie Chrystusowego Kościoła pozwala na nazwanie Kościoła „powszechnym sakramentem zbawienia” (LG 48) i powtórzenie stwierdzenia św. Cypriana, biskupa Kartaginy w III w.: „Kościół jest konieczny do zbawienia” (LG 14).

 


PODSTAWOWA RÓWNOŚĆ

Rozdział drugi nosi znaczący tytuł „Lud Boży”. W przedsoborowej teologii wykład eklezjologiczny nierzadko rozpoczynał się od podjęcia tematu konieczności istnienia władzy i hierarchii w Kościele. Sobór Watykański II podkreśla, że dopiero ujrzenie podstawowej równości i godności wszystkich chrześcijan, która płynie z faktu bycia ochrzczonym i należenia do Ludu Bożego, pozwala następnie na refleksję dotyczącą różnych funkcji i powołań istniejących wewnątrz Ludu Bożego. Dlatego też Sobór podkreśla, że wszyscy ochrzczeni uczestniczą w trzech funkcjach Chrystusa: królewskiej, kapłańskiej i prorockiej. Dostrzeżenie, że każdy chrześcijanin, upodobniony do Chrystusa, jest wezwany do uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie Ludu Bożego, pozwala na właściwe ujęcie kapłaństwa hierarchicznego, spełnianego przez diakonów, księży i biskupów. Ten temat zostanie uzupełniony w rozdziale dotyczącym wiernych świeckich, gdzie zostanie włączony w wezwanie świeckich do uczestnictwa w apostolstwie Kościoła, a także w niezwykle ważnym piątym rozdziale, którego sam tytuł „Powszechne powołanie do świętości” wskazuje na jego najistotniejsze przesłanie. Możliwość świętego życia nie jest ograniczona do celi zakonnej i życia celibatariuszy; do świętości jest wezwana każda osoba ochrzczona, także osoby żyjące w małżeństwie i zajmujące się zawodowo sprawami niezwiązanymi bezpośrednio z działalnością Kościoła.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 7 lutego

Wtorek, IV tydzień zwykły
Sprawnie uchylacie Boże przykazanie,
aby swoją tradycję zachować.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Mk 7, 1-13
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Nowenna przed świętem Matki Bożej z Lourdes cz.2

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszNajczęściej czytane komentarzeNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter