24 września
niedziela
Gerarda, Ruperta, Tomiry
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Prawdziwa misja

Ocena: 0
1759

„Nie pozwólcie się okraść z marzeń o prawdziwej misji, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar z siebie” – apeluje papież Franciszek w tegorocznym orędziu misyjnym.

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, obchodzony jest w tym roku 18 października. Kościół, zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19), od samego początku jest misyjny, a my wszyscy – ochrzczeni – jesteśmy misjonarzami. Już św. Paweł pisał o konieczności głoszenia Ewangelii: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!” (Kor 9, 16).

Na początku XIX w. powstało stowarzyszenie Dzieła Misyjne, w latach dwudziestych XX w. uznane przez Watykan za papieskie, które zajmuje dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Celem Dzieł Misyjnych jest budzenie i pogłębianie uniwersalnego ducha misyjnego wśród ludu Bożego.

Światowy Dzień Misyjny, ustanowiony przez papieża Piusa XI 14 kwietnia 1926 r., każdego roku obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października we wszystkich diecezjach i parafiach. Dzień ten jest świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny. W tym roku obchodzimy ją po raz 89.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia. Ukazują się one regularnie od pontyfikatu Pawła VI, a ogłaszane są w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W tegorocznym orędziu papież Franciszek zaprosił cały lud Boży, a szczególnie osoby konsekrowane, do pogłębionej refleksji nad działalnością misyjną Kościoła, podkreślając: „Misje to pasja, którą żywimy wobec Jezusa i wobec ludzi. Gdy trwamy na modlitwie przed Jezusem ukrzyżowanym (…) czujemy też, że On chce się nami posłużyć, aby przybliżać się coraz bardziej do swojego umiłowanego ludu oraz tych, którzy Go szczerym sercem szukają” (Orędzie Misyjne 2015).

 

Przede wszystkim modlitwa

Niedziela Misyjna jest wezwaniem do wytrwałej modlitwy w intencji misji. „Nie zapominajmy jednak, że pierwszym i najważniejszym wkładem, jaki mamy wnosić w dzieło misyjne Kościoła, jest modlitwa, a potem dawanie świadectwa” – zaznacza Franciszek w orędziu. Papież szczególne wezwanie kieruje do ludzi młodych: „Zwracam się szczególnie do młodych, którzy zdolni są do dawania odważnego świadectwa i podejmowania szlachetnych czynów, niejednokrotnie idąc pod prąd: Nie pozwólcie się okraść z marzeń o prawdziwej misji, o naśladowaniu Chrystusa poprzez całkowity dar z siebie” (Orędzie Misyjne 2015).

 

Fundusz solidarności

Niedziela Misyjna daje każdemu z nas szansę większego zaangażowania w troskę o to, aby nowinę o miłosiernej miłości Boga mógł usłyszeć każdy człowiek. Nie można także pominąć materialnego aspektu pomocy misjom, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi trudnościami borykają się misjonarze na całym świecie: „Największym cierpieniem misjonarza jest fakt, że nie może przyjść z pomocą wszystkim tym, którzy o nią proszą, że nie wszystkie dzieci mogą być objęte edukacją, że nie każdemu choremu można przyjść z pomocą” – zwierzała się podczas IV Krajowego Kongresu Misyjnego s. Tomasza, pasjonistka, od 29 lat pracująca w Kamerunie.

Dlatego też w całym Kościele powszechnym składka z Niedzieli Misyjnej przeznaczona jest na fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Wspiera on między innymi działalność edukacyjną w krajach misyjnych.

– Wiele ośrodków edukacyjnych na terenach misyjnych powstaje głównie dzięki ofiarom zebranym podczas Niedzieli Misyjnej – zauważa ks. Maciej Będziński, sekretarz krajowy PDRW w Polsce. – Wiele projektów dotyczących formacji i katechizacji czeka jeszcze na realizację – dodaje.

W tym funduszu solidarności bierze udział również Kościół w krajach misyjnych: – Jako młody Kościół afrykański bardzo się cieszymy z tego, że podczas Światowego Dnia Misyjnego możemy solidaryzować się z Kościołem powszechnym, wspierając materialnie te uboższe od nas wspólnoty kościelne w świecie – powiedział bp Teophil Kaboy z Konga-Kinszasy w czasie Tygodnia Misyjnego w Polsce w 2011 roku.

 

Aktywna miłość

We współczesnym świecie, gdy chrześcijanie są tak często prześladowani za swą wiarę, potrzeba naszej wspierającej modlitwy o rozprzestrzenianie w świecie pokoju i miłości, których dawcą jest Bóg. Jego wysłannikami w świecie są misjonarze – nierzadko niosący Dobrą Nowinę tym, którzy już całkiem zwątpili, pocieszenie tam, gdzie panuje rozpacz, i wsparcie tym, którzy stracili wszystko. Dlatego Papieskie Dzieła Misyjne pragną, aby Tydzień Misyjny był czasem wspierania potrzeb najbiedniejszych wspólnot Kościoła i budzenia gotowości do pójścia tam, gdzie jeszcze Dobrej Nowiny nie słyszano.

Jak co roku Papieskie Dzieła Misyjne przygotowały materiały liturgiczne na Tydzień Misyjny. Jego hasło – „Od nawrócenia do misji” – niech będzie zachętą dla nas wszystkich do ewangelicznego wyciągnięcia pomocnej dłoni do naszych bliźnich, bo taka jest właśnie misja chrześcijanina.

 

Mariola Krystecka
fot. arch. PDM

Idziemy nr 42 (525), 18 października 2015 r.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


Najczęściej czytane artykuły

- Reklama -

SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły