11 lipca
sobota
Olgi, Kaliny, Benedykta
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Potrzebna czy zbędna?

Ocena: 0
1482

A czy dziecko posłane przez rodziców do szkoły musi uczestniczyć w lekcjach religii?

Zgodnie z polskim prawem to rodzice dzieci niepełnoletnich decydują, czy będą one uczestniczyć w lekcjach religii. Zmienia się to, kiedy młody człowiek uzyskuje pełnoletniość, wówczas sam może zadecydować, czy będzie uczęszczał na szkolną katechezę. Na każdym etapie nauki religii oraz w trakcie całego roku szkolnego uczeń może być wypisany z religii oraz na nią zapisany. Kiedy jednak dziecko ma przerwę w procesie edukacji, wówczas – podobnie jak w przypadku innych przedmiotów – musi uzupełnić te braki, które wynikają z nieobecności na katechezie. Odbywa się to zazwyczaj poprzez przygotowanie jakiejś pracy pisemnej z określonego zakresu wiedzy lub też w formie egzaminu ustnego.

Co ocenia się na katechezie?

Nie oceniamy zaangażowania religijnego, ale wiedzę, jaką zdobywają na lekcjach w szkole nasi uczniowie. Tak więc nigdy nie powinna być oceniana wiara, tylko zdobyta wiedza. Jeśli zdarzają się takie przypadki, to bardzo niedobrze, gdyż wynika to z niewiedzy – zawinionej lub niezawinionej – katechety; poza tym jestem przekonany, że są to przypadki jednostkowe. Jest jednak prawdą, że katecheci biorą pod uwagę zaangażowanie uczniów poza lekcjami szkolnymi, by podwyższyć ich ocenę za ich działalność dodatkową. Niemniej podstawą do wystawienia oceny jest wiedza z zakresu programu nauczania na danym poziomie edukacji.

Pojawiają się zarzuty, że ksiądz czyta uczniom gazetę, katechetka wyświetla film, by mieć święty sposób, a katecheta zwalnia uczniów do domu. Co zrobić, gdy tak się dzieje?

Niestety, tak się zdarza. Mam tego świadomość, że takie zdarzenia mają miejsce, ale należy reagować i zgłosić to do wydziału katechetycznego. My podejmujemy konkretne działania. Sprawdzamy i rozmawiamy z tymi, którym stawiane są zarzuty. O takich zdarzeniach należy także powiadamiać dyrekcję szkoły, w której pracuje dany nauczyciel, bo dyrekcja ma prawo zwrócić uwagę swojemu pracownikowi. Jest czymś oczywistym, że nauczyciel ma do zrealizowania konkretny program nauczania. Co więcej, dyrektorzy mają prawo wglądu, czy program jest realizowany i w jakim stopniu. W ciągu roku szkolnego odbywają się hospitacje, które pokazują, czy nauczyciel prowadzi lekcje w sposób należyty.

Czy każdy może zostać katechetą?

Na tę sprawę trzeba spojrzeć szerzej, gdyż za zatrudnienie katechety odpowiedzialne są dwie instytucje. Nauczyciela zatrudnia dyrektor szkoły, po wcześniejszym zapoznaniu się z jego dokumentacją: dyplomem ukończenia studiów wyższych i wykazem kwalifikacji do wykładania konkretnego przedmiotu. Jeśli chodzi o nauczycieli religii, sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdyż katecheta do szkoły skierowany zostaje przez wydział katechetyczny danej kurii. Każdy katecheta musi mieć mandat do wykonywania zawodu w podstacji misji kanonicznej – biskupiego dokumentu zezwalającego danej osobie na nauczanie religii katolickiej. Aby uzyskać taki dokument, kandydat musi przedstawić opinię swojego proboszcza (dokument moralności), CV, dyplom ukończenia studiów teologicznych, zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym oraz złożyć wyznanie wiary, które własnoręcznie podpisuje. Na tej podstawie zostaje wydana misja kanoniczna, którą przedstawia się dyrektorowi szkoły, proboszczowi parafii, na terenie której znajduje się szkoła, oraz samemu zainteresowanemu. Katecheta nieposiadający misji kanonicznej nie może nauczać religii katolickiej. Dodam, że z różnych względów misja kanoniczna może zostać cofnięta.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 11 lipca

Sobota, XIV Tydzień zwykły Rok A, II
+ Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy
Kto porzuci wszystko dla Ewangelii,
stokroć tyle otrzyma
i życie wieczne odziedziczy.

+ Czytania liturgiczne (rok A, II): Prz 2,1-9;Ps 34,2-4 i 6. 9 i 12. 14-15;Dz 4,32-35;Mt 19,27-29
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

E-WYDANIE


Zachęcamy do prenumeraty e-wydań tygodnika Idziemy


- Reklama -


Najwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -Newsletter