23 czerwca
sobota
Wandy, Zenona
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

"Oto jestem, Panie". Nowe dziewice konsekrowane w Warszawie

Ocena: 0
6211

Archidiecezja warszawska wzbogaciła się o trzy nowe dziewice konsekrowane. Swoje śluby czystości złożyły w miniony piątek na ręce bp. Michała Janochy. Dołączyły one do grona 17 konsekrowanych dotychczas w archidiecezji dziewic.

fot. Radek Molenda

Nowokonsekrowane to panie Gabriela Falkowska z parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, Agnieszka Kowalczyk z parafii Grzegorza Wielkiego na Ochocie oraz Marianna Królak z parafii Matki Bożej Różańcowej w Piasecznie. Do tego wydarzenia przygotowywały się kilka lat, wiedząc – jak podkreśla ks. Piotr Kwiecień CM, od 1 lutego dekretem kard. Kazimierza Nycza opiekun konsekrowanych dziewic i wdów oraz kapłan odpowiedzialny za przygotowanie kandydatek do życia konsekrowanego – że Kościół bardzo ceni sobie tę drogę życia i powołania.

Z inicjatywy bp. Janochy konsekracja po raz pierwszy odbyła się w archikatedrze warszawskiej. W ten sposób zapoczątkowano nową tradycję konsekrowania dziewic w świątyni – matce wszystkich świątyń warszawskiej archidiecezji. W uroczystości uczestniczyły rodziny kandydatek, ich przyjaciele, kapłani, którzy towarzyszyli im w dotychczasowej formacji duchowej oraz wielu innych gości.

Najpierw, w procesji wejścia, kandydatki do stanu dziewic konsekrowanych niosły zapalone świece jako znak gotowości do wyjścia na spotkanie z Boskim Oblubieńcem. Następnie, wywołane przez bp. Janochę, odpowiedziały: „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”.

– Wasza decyzja ważna jest nie tylko dla was, ale dla wszystkich kapłanów, sióstr i braci zakonnych, którzy powiedzieli przed wami: „Oto jestem, Panie, bo mnie wezwałeś”. Łączy nas ta droga wyłącznej służby Jezusowi. A ze wszystkimi ochrzczonymi – wspólna droga miłości. Tym, co nadaje sens każdemu naszemu zaangażowaniu, i waszej konsekracji, i ślubom zakonnym, i sakramentom kapłaństwa czy małżeństwa jest jedna i ta sama, niepojęta miłość, realizowana przez każdego w niepowtarzalny sposób. Dlatego ta konsekracja jest świętem nas wszystkich – mówił biskup pomocniczy warszawski. Przypomniał, że dziewice konsekrowane były w Kościele od zawsze. I choć z czasem obyczaj konsekracji zanikł, obecnie się on odradza, aby podkreślić wagę tej szczególnej drogi w Kościele: drogi związania z Jezusem do końca życia nie poprzez śluby zakonne, ale życie indywidualne. Konsekracja nie jest jednak aktem indywidualnym, ale darem dla całego Kościoła. Bp Janocha wyraził przy tym nadzieję, że ta forma życia ma przed sobą dobrą przyszłość.

Przypomniał kandydatkom do konsekracji, że ich szczególnym powołaniem będzie modlitwa za innych, niesienie w sercu intencji ich braci i sióstr, które będą im powierzać. – Pełniąc na co dzień posługę Marty, wchodzicie w rolę Marii, słuchającej słów Jezusa i trwającej u Jego stóp. Bądźcie temu wierne, bo jeśli o tym zapomnicie, staniecie się zwietrzałą solą. Siła Kościoła jest u stóp Jezusa – przestrzegł, nawiązując do przeczytanej w czasie liturgii słowa Ewangelii o Jezusie nawiedzającym dom Marty i Marii.

Pod koniec kazania nawiązał także do dwóch uroczystości, które nastąpią w dzień po konsekracji: święta Maryi – patronki Warszawy oraz stulecia objawień fatimskich. – Żyjemy w świecie, w którym uroczyście ogłoszono śmierć Boga. Ale Bóg na krzyżu zostawił nam Matkę. Bądźcie więc wpatrzone w Maryję, w Jej Niepokalane Serce. Niech Jezus będzie waszym jedynym skarbem, którego nikt i nic nie zdoła wam wydrzeć – prosił nowo konsekrowane dziewice. Następnie odebrał od kandydatek ich ślubowanie życia w czystości, odmówił modlitwę konsekracyjną, po czym każda z kandydatek otrzymała – jako znak przynależności do Jezusa-Oblubieńca – obrączkę oraz księgę brewiarza, jako zobowiązanie do towarzyszenia Kościołowi przez osobistą modlitwę.

GALERIA

***
W archidiecezji warszawskiej konsekrację dziewic poprzedza przygotowanie duchowe: rekolekcje, comiesięczne dni skupienia, rozmowy z kierownikami duchowymi. To przygotowanie jest poprzedzone rozeznaniem, czy w życiu konkretnej osoby rzeczywiście obecne jest powołanie, czy też to jej własny pomysł. – Samotność, która wiąże się z przyjęciem powołania do życia konsekrowanego, nie może wypływać z konieczności życiowej kandydatki, ale z jej wolnego wyboru. Tak więc z jednej strony potrzebna jest świadomość, że to Bóg mnie wybrał, a z drugiej – wolny wybór człowieka – tłumaczy ks. Kwiecień CM.

Przygotowanie trwa od trzech do sześciu lat, w zależności do dotychczasowej drogi osoby kandydującej do życia konsekrowanego. Wszystkie osoby konsekrowane obowiązuje m.in. czytanie brewiarza i utrzymywanie łączności z biskupem miejsca.

W archidiecezji warszawskiej jest obecnie 20 dziewic konsekrowanych.Przygotowuje się kolejnych 15 kandydatek. Z kolei wdowy konsekrowane oraz kandydatki do przyjęcia w ich poczet są po cztery.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

Katolik, mąż, absolwent polonistyki UW, dziennikarz. Współtworzył w Lyonie kwartalnik „Chemin Neuf” (potem „FOI”). W „Idziemy” od pierwszego numeru tygodnika. Od lutego 2017 r. członek Rady Programowej Polskiego Radia S.A.Najczęściej czytane artykuły

SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły