10 sierpnia
środa
Borysa, Filomeny, Wawrzynca
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Lublin/ Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi swoje święto patronalne

Ocena: 0
251

Katolicki Uniwersytet Lubelski słynie jako jeden z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej oraz wiodący ośrodek naukowy, edukacyjny, a także kulturotwórczy – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek do uczestników uroczystości święta patronalnego KUL.

Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi swoje święto patronalne co roku w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z tej okazji w piątek list do uczestników uroczystości skierował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Zaznaczył w nim, że tradycje uczelni sięgają końca lat 20. XX wieku, tym samym KUL jest najstarszą uczelnią w regionie i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. "Słynie jako jeden z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej oraz wiodący ośrodek naukowy, edukacyjny, a także kulturotwórczy" – ocenił minister.

Podkreślił, że święto patronalne jest ważnym wydarzeniem dla całej wspólnoty akademickiej, kształtuje tożsamość uczelnianą i przyczynia się do większej integracji studentów, wykładowców, a także pracowników KUL. "Jest jednocześnie symbolem, który jednoczy i zobowiązuje do wierności ideałom przyświecającym założycielowi i pierwszemu rektorowi KUL ks. Idziemu Radziszewskiemu przy oddawaniu uczelni pod opiekę Najświętszego Serca Pana Jezusa" – napisał Czarnek.

Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski powiedział, że święto patronalne jest radosnym czasem dla całej społeczności akademickiej, której od początku istnienia uczelni patronuje Najświętsze Serca Pana Jezusa. Przypomniał, że w tym roku przypada również 35-lecie wizyty papieża Jana Pawła II na uniwersytecie czy 100. rocznica śmierci założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego. Odnosząc się do tej ostatniej rocznicy rektor KUL przypomniał o początkach działalności katolickiej wszechnicy w bardzo trudnych dla Polski latach dwudziestolecia międzywojennego i wskazał m.in. na zasługi Towarzystwa Przyjaciół KUL.

"O. Jacek Woroniecki w 1922 r. zainicjował Towarzystwo Przyjaciół KUL, aby w ten sposób wspierać nie tylko finansowo, ale przede wszystkim duchowo uniwersytet. Po 1944 r. okazało się, że jest niezbędne również wsparcie finansowe, bo to wszystko, co wielcy finansiści mogli nam ofiarować, przepadło w rewolucji bolszewickiej. Pamiętamy, że w najlepszym okresie Towarzystwo Przyjaciół KUL liczyło 2 mln członków. To dzięki poparciu Episkopatu Polski i wielu milionów ludzi dobrej woli uniwersytet mógł przetrwać" – powiedział rektor.

W czasie uroczystości wręczono dyplomy ukończenia studiów licencjackich i magisterskich oraz dyplomy doktora habilitowanego, a szczególnie wyróżniający się pracownicy naukowi i doktoranci otrzymali listy gratulacyjne. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania uhonorowano dr. Michała Skwarzyńskiego z Instytutu Nauk Prawnych KUL.

Laureatem tegorocznej Nagrody im. Anieli hr. Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmu został dr Dawid Kostecki za monografię "Filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego". Kapituła nagrody uznała, że "książka promuje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym, w także w polskiej kulturze prawnej".

"Tematyka monografii nie zawęża się jedynie do kwestii prawa naturalnego, lecz ma szerszy wymiar ontologiczny, epistemologiczny, a nawet cywilizacyjny (…) Wyróżniona praca może stanowić intelektualne panaceum na współczesny relatywizm, w szczególności relatywizm etyczny i prawny" – uzasadnił prezes Fundacji Potulickiej prof. Adam Zadroga.

Nagroda im. Anieli hr. Potulickiej ma na celu upowszechnianie przekonań i postawy ideowej hrabiny Anieli Potulickiej (1861-1932) - osoby żarliwej wiary, subtelnego smaku artystycznego, gospodarującej w sposób nowoczesny, wrażliwej i skutecznej w zakresie inicjatyw religijnych, charytatywnych i oświatowych. W początkach istnienia KUL hrabina Potulicka wspierała KUL ustanawiając fundację działającą w latach 1925-1948 i reaktywowaną w 1991 r. po upadku komunizmu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski został powierzony opiece Serca Jezusowego przez pierwszego rektora uniwersytetu ks. Idziego Radziszewskiego. W sposób uroczysty społeczność akademicka obchodzi to święto od 1920 roku. Symbol Najświętszego Serca Jezusa, od którego rozchodzą się ciemnozłote promienie, widnieje na uniwersyteckim sztandarze, nawiązuje do niego również ornamentyka insygniów rektorskich. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowiono po objawieniach, które miała św. Małgorzata Maria Alacoque w latach 1673-1675. Uroczystość tę na cały Kościół ustanowiono w drugiej połowie XIX w.

KUL jest najstarszą uczelnią w Lublinie, jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 roku. Obecnie na ponad 50 kierunkach studiów kształci ponad 9,8 tys. studentów, w tym 3,3 tys. osób na pierwszym roku. Blisko tysiąc osób studiujących na KUL to cudzoziemcy. Najwięcej z nich pochodzi z Ukrainy, Białorusi, Nigerii i Słowacji.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 10 sierpnia

Środa, XIX Tydzień zwykły – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

+ Czytania liturgiczne (rok C, II): J 12, 24-26
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napiszPOLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.Newsletter