22 czerwca
piątek
Pauliny, Tomasza, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

List bp. Guzdka na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Ocena: 0
654

"Dzisiejszy świat potrzebuje ratunku, a także naprawy, które są możliwe jedynie w Bożym Miłosierdziu" – pisze w liście do wiernych diecezji polowej na Niedzielę Miłosierdzia Bożego Biskup Polowy Józef Guzdek.

2016-04-02 11:40
kos / Warszawa (KAI), mz

List Biskupa Polowego do wiernych diecezji wojskowej został zamieszczony na stronie internetowej Ordynariatu Polowego i będzie odczytany podczas jutrzejszych Mszy świętych w kościołach i kaplicach garnizonowych w całym kraju.

Bp Guzdek podkreślił, że Zmartwychwstały ukazuje się uczniom „aby utwierdzić ich wiarę i przekazać władzę odpuszczania grzechów, czyniąc ich szafarzami Bożego Miłosierdzia”. "Podobnie jak kiedyś Apostołowie, tak dziś my, w czasie każdej Eucharystii spotykamy się ze zmartwychwstałym i żyjącym Jezusem. Również do nas kieruje On słowa: «Ja was posyłam» – abyście byli świadkami Bożego Miłosierdzia wobec współczesnego świata, wobec każdego człowieka, bez względu na jego światopogląd i przekonania oraz wzajemne relacje" – napisał biskup polowy WP.

Ordynariusz wojskowy przypomina w liście św. Jana Pawła II, wielkiego czciciela Bożego Miłosierdzia i słowa jego drugiej encykliki Dives in misericordia, w której papież przypominał, że jest ono: „«antybiotykiem na zło moralne naszego wieku». Musimy uwierzyć w Miłosierdzie! Musimy zaufać, prosić o nie, błagać (…) i musimy miłosierdzie okazywać – tak nakazuje Jezus: Bądźcie miłosierni, aby dostąpić miłosierdzia”.

Zdaniem bp. Guzdka Papież Franciszek ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „przynagla nas do świadczenia miłosierdzia wszystkim, nie czyniąc żadnego wyjątku”. "Patrząc na realia, w jakich przyszło nam żyć, musimy przyznać, że dzisiejszy świat potrzebuje ratunku, a także naprawy, które są możliwe jedynie w Bożym Miłosierdziu. Jednocześnie ze smutkiem zauważamy, że okazywanie miłosierdzia drugiemu człowiekowi, to dla wielu z nas zbyt trudne zadanie. Jakże często młodym ludziom – nie rozumiejącym ciężaru doświadczeń tych, którzy musieli żyć w innej rzeczywistości – łatwo przychodzi ferowanie wyroków i potępianie innych. A ludziom starszym brakuje nieraz woli, by zobaczyć w młodych kiełkujące ziarenka dobra" – napisał bp Guzdek.

Biskup polowy obszernie cytuje fragmenty wywiadu – rzeki Andrea Torniellego z papieżem Franciszkiem, w której Ojciec Święty przestrzega przed łatwym osądzaniem, zazdrością i zawiścią oraz zachęca do udzielenia pomocy „braciom i siostrom pozbawionym godności”.
Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że papieskie nauczanie „wytycza kierunki naszej kapłańskiej i kapelańskiej posługi”. "Dlatego kościoły garnizonowe są otwarte dla wszystkich, zwłaszcza dla ludzi w mundurach i ich rodzin. Możecie w nich czuć się jak u siebie, jak w domu Przyjaciela, który zawsze czeka, by wysłuchać, pocieszyć, poradzić. Przyjaciel czasem może upomnieć, ale nigdy nie potępi, nie poniży – lecz z miłością przebaczy" – napisał bp Guzdek.

Zachęcił, aby nikt nie czuł się wykluczony ze wspólnoty Kościoła. "Wszystkich zapraszamy do słuchania słowa Bożego i korzystania z sakramentów świętych, do umacniania więzi z Bogiem i bliźnimi, do pogłębiania relacji środowiskowych i solidarności zawodowej" – napisał.

Biskup Guzdek podkreślił, że pragnieniem kapelanów jest, aby wierni „«w każdej kaplicy, kościele i parafii wojskowej mogli odnaleźć oazę miłosierdzia»”. Zwrócił się z prośbą do kapelanów, aby „nie ustawali w otwieraniu drzwi Chrystusowi poprzez gorliwą posługę jednania w sakramencie pokuty, by hojnie zastawiali stół słowa Bożego i Eucharystii, aby radość Ewangelii miłosierdzia mogła stać się udziałem każdego, kto utrudzony i obciążony szuka pokrzepienia i nadziei”.

Na koniec zachęcił wiernych Ordynariatu Polowego do pełnienia „codziennych dzieł miłosierdzia” i przekazał swe błogosławieństwo.

List bp. Guzdka na Niedzielę Miłosierdzia Bożego został zamieszczony na stronie internetowej Ordynariatu Polowego. Będzie odczytany jutro w Niedzielę Miłosierdzia w kaplicach i kościołach garnizonowych w całym kraju.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły