28 maja
niedziela
Jaromira, Justa, Justyny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Dziś wchodzi w życie Dekret ogólny KEP ws. podwyższenia sumy maksymalnej alienacji (sprzedaży dóbr kościelnych)

Ocena: 0
1759

Dziś wchodzi w życie Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji. Dekret ten w dniu 23 marca 2021 r. uzyskał recognitio Stolicy Apostolskiej.

Fot. BP KEP, episkopat.pl

Zgodnie z kan. 1292 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, najniższą i najwyższą sumę alienacji dokonywanej przez publiczne kościelne osoby prawne, określa dla własnego kraju konferencja episkopatu.

Suma minimalna alienacji, ustalona na mocy decyzji podjętej podczas 377. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego się w dniach 18-19 października 2006 r. (recognitio Stolicy Apostolskiej otrzymano w dniu 5 grudnia 2006 r.), pozostaje niezmieniona i wynosi 100.000 euro.

Natomiast, w dniu 19 kwietnia br., wraz z wejściem w życie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji, z 1.000.000 euro do 1.700.000 euro podwyższona zostaje jedynie suma maksymalna alienacji, której przekroczenie wiąże się z koniecznością uzyskiwania zezwolenia Stolicy Apostolskiej.

Publikujemy pełną treść dokumentów:

Dekret ogólny
Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji

Konferencja Episkopatu Polski podczas 388. Zebrania Plenarnego, odbywającego się w Warszawie w dniu 11 marca 2021 r., na podstawie kan. 1292 § 1 i kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, biorąc pod uwagę realia społeczno-gospodarcze ustala, aby sumę maksymalną, której przekroczenie wiąże się z koniecznością uzyskiwania zezwolenia Stolicy Apostolskiej na alienację, z 1.000.000 euro podwyższyć do 1.700.000 euro.

Obowiązująca kwota 1.000.000 euro ustalona została na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 19 października 2006 r., która uzyskała recognitio Stolicy Apostolskiej (dekret Kongregacji ds. Biskupów z dnia 5 grudnia 2006 r. Prot. Nr 901/84).

Datę wejścia w życie niniejszego Dekretu ogólnego określi Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

***

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2021 r.

SEP – D/2.10-11

Oświadczenie w sprawie promulgacji
Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 11 marca 2021 r.
w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji

W związku z udzieleniem w dniu 23 marca 2021 r. przez Kongregację ds. Biskupów recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie podwyższenia sumy maksymalnej alienacji, w dniu dzisiejszym, tj. 19 kwietnia 2021 r., poprzez zamieszczenie ww. Dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) w zakładce AKTA KEP, następuje jego prawna promulgacja.
Dekret ogólny wchodzi w życie z dniem promulgacji, tj. 19 kwietnia 2021 r.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

+++++

Alienacja - co to jest?

Kodeks Prawa Kanonicznego nie zawiera definicji alienacji. W doktrynie prawa kanonicznego przyjmuje się, że „Alienacją w znaczeniu ścisłym jest przeniesienie prawa własności na inną osobę kościelną czy świecką, np. przez sprzedaż, zmianę, darowiznę; w znaczeniu szerszym – takie przeniesienie jakiegoś prawa rzeczowego na inną osobę, w wyniku którego sytuacja majątkowa osoby kościelnej ulega pogorszeniu, np. przez dzierżawę,  zastaw,  hipotekę,  pożyczkę”.  –  W.  Wójcik  [w:]  W.  Wójcik,  J.  Krakowski,  F.  L empa, Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele [w:] Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. IV, Lublin 1987, s. 86.

W  kan. 1291 KPK przyjmuje się konstrukcję profilaktycznego systemu kontroli w odniesieniu do ważności alienacji dóbr kościelnych poprzez wprowadzenie instrumentu, który służy koordynacji działań do-tyczących  majątków  podmiotów  kościelnych.  Chodzi  tu o zezwolenie kompetentnej władzy, które wymagane jest do alienacji dóbr stanowiących część majątku stałego publicznej osoby prawnej, a których wartość przekracza ustanowioną przez prawo sumę.
Władzę kompetentną do udzielania zezwolenia na alienację dóbr wyznacza się w zależności od wartości alienowanej rzeczy, według wyceny rzeczoznawcy, a także w niektórych przypadkach, mając na względzie jej specyfikę. Zgodnie z kan. 1292 KPK konferencji episkopatu danego kraju zostało powierzone określenie najwyższej i najniższej sumy alienowanych dóbr.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

NIEDZIELNY NIEZBĘDNIK DUCHOWY - 28 maja

Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): J 20,19-23
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)
+ Komentarz „Idziemy” - Uśmiech ze spotkania z Bogiem

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napiszNajczęściej czytane artykułyNajwyżej oceniane artykuły

Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter