25 września
poniedziałek
Aurelii, Wladyslawa, Kleofasa
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Drugi dzień spotkania papieża z kardynałami

Ocena: 4.6
510

Do zadziwienia działaniem Boga zachęcił papież purpuratów, którzy wzięli udział w watykańskim spotkaniu Kolegium Kardynalskiego 29 i 30 sierpnia. Franciszek na zakończenie konsystorza nadzwyczajnego przewodniczył Mszy św. sprawowanej z nimi w bazylice watykańskiej.

Fot. PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

W Watykanie zakończyło się wspotkanie papieża z kardynałami z całego świata na temat Konstytucji Apostolskiej „Praedicate Evangelium”, dotyczącej reformy Kurii Rzymskiej. Pierwszego dnia w centrum refleksji znalazły się tematy komunii oraz ewangelizacji w dzisiejszym świecie. Uczestnicy podkreślają otwarty i owocny dialog między zgromadzonymi, w perspektywie misyjnej oraz potrzeby postawienia w centrum orędzia przykazania miłości.

Konsystorz nadzwyczajny był prawdopodobnie największym tego typu podczas prawie dziesięcioletniego pontyfikatu Franciszka. Prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Artur Roche podkreśla, że Ojciec Święty w „Praedicate Evangelium”, jako zwornik jedności Kościoła, nadaje mu kierunek inspirując się nauczaniem Soboru Watykańskiego II.

„Praedicate Evangelium” nie jest jedynie dokumentem dotyczącym reformy Kurii Rzymskiej, ale także służącym wszystkim konferencjom episkopatów, a także poszczególnym biskupom w ich relacji ze Stolicą Apostolską i Kurią Rzymską. Pozostaje ona w służbie papieżowi oraz biskupów całego świata. Dwa elementy są bardzo ważne: misja Kościoła oraz jego nawrócenie. To są rzeczy odnoszące się do wszystkich, do biskupów czuwających nad procesem synodalnym, a także do całego Kościoła pielgrzymującego.

– podkreślił kard. Roche.

Arcybiskup Sieny, kard. Augusto Paolo Lojudice zwrócił uwagę, że przyjęta podczas obrad metoda pracy, czyli spotkania w grupach językowych, pozwala na łatwiejszą rozmowę i wymianę poglądów. Zakończy się ona relacją z pracy poszczególnych grup na forum ogólnym.

Wprowadzenie w życie reformy wymaga dłuższego czasu. To nie jest prosta sprawa. Papież od samego początku zwracał uwagę, podkreślał jasno, że to stanowi kluczowy element jego pontyfikatu. Myślę, że wcześniej czy później dojdziemy do tej świadomości, że wszystko jest misją, misyjnością, także paradoksalnie rzecz ujmując urzędy Kurii Rzymskiej i Watykanu

– podkreślił kard. Lojudice.

Oczywiście, dokument został już napisany, ale możliwe jest na bazie tego, co w nim zawarte, pogłębienie zrozumienia i zastosowanie rozwiązań w tych elementach, które wydają się mniej jasne i oczywiste, szczególnie te, które dotyczą obecności świeckich w kierowniczych gremiach dykasterii. A zatem jest to otwarta brama, którą można zawsze przejść w lepszy sposób.

- dodał.

Ostatnim akcentem spotkania kardynałów była wspólna mszalna Liturgia Słowa, której przewodniczył Ojciec Świety, oraz Liturgia Eucharystyczna z głównym celebransem – dziekanem Kolegium Kardynalskiego kard. Giovannim Battistą Re. Przy ołtarzu stali z nim dwaj nowo mianowani kardynałowie: Arthur Roche (prefekt Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów) i Lazzaro You Heung-sik (prefekt Dykasterii ds. Duchowieństwa).

Odnosząc się do czytań liturgicznych (Ef 1, 3-14; Mt 28, 16-20) podkreślił konieczność postawy wychwalania, błogosławieństwa, adoracji, wdzięczności wobec planów Boga. „To zadziwienie jest drogą zbawienia! Niech Bóg zachowa je w nas zawsze żywe” – zachęcił. Przytoczył m.in. słowa św. Pawła VI z jego encykliki „Ecclesiam suam” i zauważył, że pierwszą myśl, która ożywiała jego poprzednika, wyraził on słowami: „nadeszła godzina, w której Kościół winien przebadać wnikliwiej [...] naukę o swym pochodzeniu, o swej naturze, pełnieniu swej misji”; i odwołuje się właśnie do Listu do Efezjan, do „tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu... by teraz poprzez Kościół stało się jawne”.

To, drodzy bracia i siostry, jest sługa Kościoła: ten, który umie zachwycić się Bożym planem i który w tym duchu z pasją kocha Kościół, gotów służyć jego misji, tam gdzie i tak, jak chce Duch Święty” – podkreślił Ojciec Święty. „Oby tak było również w naszym przypadku! Oby tak było dla każdego z was, drodzy bracia kardynałowie!

 – stwierdził Franciszek.

Mszę św. zakończyło apostolskie błogosławieństwo Franciszka i odśpiewanie antyfony Maryjnej „Salve Regina”.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 25 września

Poniedziałek, XXV Tydzień zwykły
Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma,
temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma

+ Czytania liturgiczne (rok A, I): Łk 8, 16-18
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego) 

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Blog - Ksiądz z Warszawskiego Blokowiska

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter