24 maja
czwartek
Joanny, Zuzanny
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Benedykt XVI odprawił Mszę Świętą dla Kręgu Uczniów Ratzingera

Ocena: 0
1694
Prawda, miłość i dobroć, pochodzące od Boga, oczyszczają człowieka i spotykają się dzięki Słowu, które wyzwala z „zaniku pamięci” świata, który nie myśli już o Bogu – powiedział Benedykt XVI w kazaniu podczas Mszy Świętej 30 sierpnia w rzymskim kościele Campo Santo Teutonico.
20150830 21:32
kg, ts (KAI) / Castrel Gandolfo, sg
fot. http://defense.gov. / Wikimedia Commons.


Przybyli na nią członkowie Kręgu Uczniów Ratzingera i Nowego Kręgu Uczniów, którzy w dniach 27-30 bm. wzięli udział w swym dorocznym spotkaniu w międzynarodowym centrum Mariapoli w Castel Gandolfo. Tym razem obradowano na temat: „Jak mówić dzisiaj o Bogu? Kryzys wiary w Europie”.

Wraz z papieżem-seniorem liturgię sprawowali m.in. kardynałowie: Kurt Koch – przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan i Christoph Schönborn – arcybiskup Wiednia.

W kazaniu, wygłoszonym po niemiecku, Benedykt XVI oparł się na czytanym w tę niedzielę fragmencie Ewangelii św. Marka. Przypomniał, że dokładnie 3 lata temu, też na spotkaniu Kręgu, czytany był ten sam urywek i kard. Schönborn, który głosił wówczas homilię, zapytał: „Czy nie należałoby być oczyszczonym z zewnątrz, a nie tylko od wewnątrz? Czy zło pochodzi jedynie ze środka czy może też z zewnątrz?”. Papież-senior wezwał, aby nie zapominać odpowiedzi, jakiej udzielił wtedy arcybiskup wiedeński, ale uznał też za bardzo ciekawe samo pytanie. I właśnie na tamtej odpowiedzi skupił swe obecne rozważania.

– Aby udzielić właściwej odpowiedzi, należy rozszerzyć to pytanie i uwzględnić nie tylko ten fragment Ewangelii, ale całą Ewangelię – wyjaśnił Benedykt XVI. Zaznaczył, że niezbędne jest oczyszczenie się z całej nieczystości zewnętrznej, odpowiedzieć higieną zewnętrzną na te liczne choroby i epidemie, które nam zagrażają. Dobrze jest poczuwać się do tego rodzaju odpowiedzialności za to, co na zewnątrz, aby śmierć nie przeważyła – tłumaczył kaznodzieja. Dodał, że jednak to nie wystarcza, gdyż istnieje jeszcze „epidemia serca”, wewnętrzna, prowadząca do zepsucia i innych brudów, które z kolei popychają człowieka do myślenia wyłącznie o sobie a nie o dobru ogólnym. Tak oto nabiera coraz większego znaczenia, obok kultu, etos, czyli „higiena wewnętrzna” – podkreślił mówca.

Zaznaczył, że prawdziwą siłą oczyszczającą człowieka i jego serce, jest Słowo. – Prawda, miłość i dobroć, które pochodzą od Boga, oczyszczają człowieka i spotykają się dzięki Słowu, które wyzwala z «zaniku pamięci» świata, który nie myśli już o Bogu – wytłumaczył papież-senior. Zauważył, że „Słowo jest znacznie większe od słów, gdyż to właśnie przez słowa spotykamy Słowo, Jego samego". – Słowem jest sam Jezus Chrystus, a my spotykamy Słowo także w tych, którzy Go odzwierciedlają, którzy ukazują nam oblicze Boga i którzy odzwierciedlają Jego łagodność, pokorę serca, prostotę, serdeczność i szczerość – stwierdził mówca.

– Niech Pan udzieli nam tej «higieny serca» za pośrednictwem Prawdy, pochodzącej od Boga: oto siła oczyszczenia – zakończył swe kazanie Benedykt XVI.

W Modlitwie Wiernych zanoszono prośby do Boga m.in. za obecnego papieża Franciszka, aby Pan wspierał go w jego działaniach, zwłaszcza w czasie zbliżającego się Roku Miłosierdzia.

Po Eucharystii Ojciec Święty-senior w przyległych pomieszczeniach poświęcił „Aulę Benedykta XVI”. Przy tej okazji powiedział: „Pobłogosław tę salę w Campo Santo Teutonico; niech ona napełnia miłością i sprawiedliwością wszystkich, którzy znajdą tu wspólnotę. Spraw, aby wszystko, co się w tej auli wydarzy, służyło wzrostowi Twego Kościoła”. Słowa Benedykta XVI przytoczyło Radio Watykańskie.

Rektor Kolegium Teutońskiego w Rzymie ks. Hans Peter Fischer zapowiedział przy okazji, że 18 listopada zostanie w jego murach otwarta Rzymska Biblioteka Josepha Ratzingera-Bendedykta XVI, poświęcona całkowicie życiu i myśli swego patrona jako myśliciela i papieża. Jest to wspólny projekt Rzymskiego Instytutu Towarzystwa im. Görresa, Kolegium Teutońskiego i Instytutu Papieża Benedykta z Ratyzbony. Biblioteka zawiera ponad tysiąc tomów dzieł J. Ratzingera w różnych językach i będzie dostępna dla każdego zainteresowanego jego dorobkiem. Wykład inauguracyjny nt. „Od Biblii do biblioteki: Benedykt XVI i kultura słowa” wygłosi kard. Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.

Na zakończenie uroczystości w nowej auli z udziałem 40-osobowego Kręgu Uczniów, ich dawny profesor krótko rozmawiał z każdym z nich.

Emerytowany od 1999 roku ks. prof. Joseph Ratzinger – Benedykt XVI wykładał dogmatykę w Augsburgu, a od 1986 roku teologię fundamentalną na uniwersytecie w Pasawie.

Krąg Uczniów Ratzingera (Ratzinger Schülerkreis) istnieje od 1971 r. Jak wspominał w rozmowie z KAI kard. Schönborn, grupa powstała dlatego, że przyszły papież miał w Ratyzbonie zbyt wielu doktorantów i nie był w stanie opiekować się indywidualnie każdym z nich. Dlatego wszyscy spotykali się w co drugą sobotę w seminarium duchownym w Ratyzbonie. Po wspólnej Mszy św. doktoranci przedstawiali swoje najnowsze badania, o których potem wspólnie dyskutowano. „Jeszcze do dziś niektórzy z uczniów prof. Ratzingera dziwią się, jak otwarcie i z jaką intelektualną swobodą dyskutowaliśmy o najbardziej kontrowersyjnych problemach teologii” – powiedział obecny arcybiskup Wiednia.

Z chwilą mianowania ich profesora w 1977 arcybiskupem Monachium, a w cztery lata później przeniesienia go do pracy w Kurii Rzymskiej, grupa spotykała się raz w roku. Od 2005 r., gdy kard. Ratzinger został papieżem, Krąg zbiera się w Castel Gandolfo.

Spotkania te odbywają się zawsze za zamkniętymi drzwiami. Jest to swego rodzaju powrót do czasów, gdy obecny papież-senior prowadził dyskusje w kręgu akademickim, omawiał tematy naukowe, odpowiadał na pytania i sam zadawał pytania. Od 2009 Krąg poszerza się o młodych teologów, głównie z krajów języka niemieckiego, ale są wśród nich także naukowcy z Meksyku, Hiszpanii, Włoch i USA. Podstawowymi warunkami przyjęcia do tego grona jest studiowanie teologii prof. Josepha Ratzingera i znajomość języka niemieckiego.

W ostatnich latach obradowano głównie nad hermeneutyką Soboru Watykańskiego II, nową ewangelizacją i rozumieniem dokumentów soborowych – między tradycją a innowacją. Tematami wcześniejszych spotkań były „Misja wśród narodów: jej usprawiedliwienie i forma dzisiaj” (2009), „Historyczność Chrystusa” (2008) – sprawa bliska Benedyktowi XVI, który podjął to zagadnienie w swojej książce „Jezus z Nazaretu”, a także związki między nauką o stworzeniu a ewolucjonizmem (2006 i 2007) i obraz św. Piotra Apostoła w Ewangelii wg św. Marka. Przed dwoma laty rozważano „Kwestię Boga w kontekście sekularyzacji”, a w ubiegłym roku – „Teologię Krzyża”.

W 2008 Krąg Uczniów powołał do życia Fundację im. Josepha Ratzingera – Papieża Benedykta XVI. Jej kuratorium przewodniczy kard. Ch. Schönborn. Na czele Rady Fundacji stoi były rektor seminarium duchownego w Bambergu ks. Michael Hofmann, a przewodniczącym zarządu jest o. Stephan Otto Horn. Fundacja służy badaniu i krzewieniu teologii „w duchu nauczania prof. Ratzingera” i duchowości papieża. Działa ona za zgodą Benedykta XVI, który na ten cel przekazał fundusz założycielski. W jej ramach utworzono m.in. stanowisko profesora gościnnego na uniwersytecie w Ratyzbonie.

Fundacja składa się z dwóch kręgów: uczniów, liczącego prawie 30 członków oraz młodych doktorantów teologii, spośród których ponad połowa pochodzi z krajów języka niemieckiego, a pozostali – z różnych krajów, od Chile i USA, przez Francję, Rumunię i Grecję po Afrykę. Rzeczniczką tego „kręgu młodych” jest Michaela Hastatter – pastoralistka z uniwersytetu we Fryburgu Bryzgowijskim.


PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły