28 marca
wtorek
Anieli, Sykstusa, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Areopagi misyjne

Ocena: 5
1032

Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury. - mówi bp. Jerzy Mazur SVD, biskup ełcki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w rozmowie z Patrykiem Lubryczyńskim

fot. arch. prywatne

Bp Jerzy Mazur urodził się w Hawłowicach 6 sierpnia 1953 r. Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego Zgromadzenia Słowa Bożego (werbistów) w Pieniężnie, które ukończył, przyjmując święcenia kapłańskie 22 kwietnia 1979 r. Studiował na KUL w Lublinie oraz Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Dnia 23 marca 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym dla administratury apostolskiej azjatyckiej części Rosji (Syberii), sakrę przyjął 31 maja 1998 r. Gdy 18 maja 1999 r. Ojciec Święty utworzył oddzielną administraturę apostolską Syberii Wschodniej z siedzibą w Irkucku, bp Mazur został pierwszym jej administratorem apostolskim. 19 kwietnia 2002 r., wracając do Irkucka, został zatrzymany na lotnisku w Moskwie i tego samego dnia przymusowo wysłany samolotem z powrotem do Polski. Od tego czasu przebywał w Polsce w podwarszawskich Michałowicach w domu werbistów, skąd kierował diecezją św. Józefa w Irkucku do 17 kwietnia 2003 r. W tym dniu Ojciec Święty mianował go biskupem ełckim.


Czym są areopagi misyjne?

Areopag, ten najsłynniejszy w starożytnych Atenach, był rynkiem, gdzie zbierali się ludzie, aby rozmawiać ze sobą o najistotniejszych sprawach. Św. Paweł, chcąc nauczać Ateńczyków, poszedł właśnie tam, gdyż wiedział, że tam ich spotka. Dziś areopag jest synonimem miejsc i możliwości dialogu z innymi, dzielenia się wiarą, wnikania w problemy ludzi. Areopagi misyjne to miejsca, w których możemy dzielić się Ewangelią z tymi, którzy jej nie znają.

 

Czy zmiany wprowadzone przez Sobór Watykański II i św. Pawła VI były ewolucją czy rewolucją wobec misji w Kościele?

Sobór Watykański II zdefiniował misje, bazując na wcześniejszych opracowaniach i doświadczeniu misjonarzy oraz dokonaniach dwóch szkół, w Münster i Louvain. Jedna z nich głosiła, że misje to głoszenie słowa, które prowadzi do nawrócenia – predicare – druga zaś, że misje to zakładanie Kościoła (implantatio Ecclesiae). Sobór połączył te dwie definicje w dekrecie „Ad Gentes” nr 6. Ukazał także trzy rodzaje działalności Kościoła: duszpasterską – wśród ludzi ochrzczonych, ekumeniczną – wśród chrześcijan, i misyjną – wśród nieochrzczonych. Co najważniejsze, Sobór ukazał, że nakaz misyjny Pana „Idźcie i nauczajcie” ma swoje ostateczne źródło w wiecznej miłości Trójcy Świętej. Przypomniał, że Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek bierze wedle zamysłu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha Świętego.

Gdy po Soborze zaczęto stawiać pytania o zasadność i cel misji, Paweł VI zwołał synod w 1974 r. i napisał adhortację „Evangelii nuntiandi”, w której napisał, że ewangelizacja jest tym samym co zanoszenie Dobrej Nowiny do wszystkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swą mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość. Przypomniał też, że cały Kościół jest odpowiedzialny za głoszenie Ewangelii. Uwrażliwiał, że Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił słowo Boże, pomagał człowiekowi spotkać się z Chrystusem w sakramentach. To wszystko powinno prowadzić do wewnętrznej przemiany. Ojciec Święty podkreślał, że Kościół bierze swój początek z ewangelizacji Jezusa i dwunastu apostołów. Dzisiaj posyła ewangelizatorów do kontynuowania misji Jezusa Chrystusa w mocy Ducha Świętego. Ukazywał, jak ważne są środki techniczne – ale ponad to wszystko stawiał świadectwo ewangelizatora-głosiciela.

 

Jakie wyzwania dostrzegali przed misjonarzami św. Jan Paweł II i Benedykt XVI?

Św. Jan Paweł II, szczególnie w encyklice i orędziach misyjnych, ukazywał sens misji i ich aktualność. Zwracał uwagę na to, że misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską. Misje są sprawą wiary, która umacnia się, gdy jest przekazywana. Jan Paweł II był prekursorem nowej ewangelizacji, czyli poszukiwania nowych metod, nowego zapału i nowych środków wyrazu – by głosić tę samą Ewangelię, także wśród ludzi ochrzczonych, którzy odeszli od Boga i Kościoła. Benedykt XVI zwołał synod poświęcony nowej ewangelizacji. Kierował apel do młodych o obecność na cyfrowym kontynencie. Papież podkreślał rolę osobistego zaangażowania misjonarzy w dzieło głoszenia Ewangelii. Dla niego misje są sprawą serca zjednoczonego z Chrystusem i Jego dziełem, są sprawą miłości. Wydaje się, że św. Jan Paweł II nadal woła: „Odwagi, przestańcie być niezdecydowani!”.

 

W jaki sposób opisałby Ksiądz Biskup rolę misjonarzy w epoce ponowoczesnej?

Każdy misjonarz powinien mieć świadomość, że jest posłany do kontynuowania misji zbawczej Jezusa Chrystusa. Tę misję wypełnia poprzez głoszenie Ewangelii i obwieszczanie królestwa Bożego, a przede wszystkim dając świadectwo o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Misjonarz pomaga ludziom spotkać się z Chrystusem, uwierzyć i przyjąć chrzest. To jest droga do zbawienia. W głoszeniu Ewangelii trzeba wykorzystać wszystkie areopagi, zwłaszcza nowoczesne – internet i świat mediów.

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 28 marca

Wtorek, V tydzień Wielkiego Postu
Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
+ Czytania liturgiczne (rok A, I): J 8, 21-30
+ Komentarz do czytań (Bractwo Słowa Bożego)

ZAPOWIADAMY, ZAPRASZAMY

Co? Gdzie? Kiedy?
chcesz dodać swoje wydarzenie - napisz
Blisko nas
chcesz dodać swoją informację - napisz

- Reklama -


Materiał Partnera PortaluNajwyżej oceniane artykuły

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.

POLACY POMAGAJĄ UKRAINIE

Polecane przez "Idziemy" inicjatywy pomocy
(chcesz dodać swoją inicjatywę - napisz)Newsletter