19 lipca
piątek
Wincentego, Wodzislawa, Marcina
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Jakie prawa człowieka?

Ocena: 4.2
2270

Pod koniec marca, na zaproszenie Centrum Myśli Jana Pawła II i Fundacji Konrada Adenauera, odbyło się spotkanie z kard. Gerhardem Müllerem z okazji 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, co miało miejsce 10 grudnia 1948 r. W wykładzie zatytułowanym „Osoba w wolności i odpowiedzialności” kard. Müller zacytował art. 1 Deklaracji: „Wszyscy ludzie rodzą się wolni pod względem swej godności i praw”, a z wolności i godności wynika „prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osoby” (art. 3).

Kardynał przypomniał również, że uzupełnieniem i rozwinięciem Deklaracji były uchwalone przez ONZ w 1966 r. Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka. To ważne, gdyż jesienią ubiegłego roku Komisja Praw Człowieka ONZ sporządziła komentarz prawny do artykułu 6. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (jeden z Paktów Praw Człowieka), który do tej pory brzmiał: „Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia. Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia”.

Jednakże Komisja Praw Człowieka chce zmienić niniejszy zapis, tak aby art. 6 zawierał zobowiązanie stanowiące, że „państwa muszą zapewniać bezpieczny dostęp do aborcji” oraz nieograniczony dostęp do wspomaganego samobójstwa, czyli eutanazji. Stany Zjednoczone, Rosja, Polska, Australia, Egipt, Malta sprzeciwiły się zmianom w zapisie, podczas gdy całkowitego poparcia udzieliły Szwecja i Finlandia, Holandia tylko eutanazji, a Niemcy i Francja tylko aborcji. Kuriozalnie zachowały się Dania i Wielka Brytania, zwracając się do Komisji, aby przestała używać „transfobicznego” określenia „kobiety w ciąży”, gdyż mężczyźni transseksualni (czyli kobiety, które uważają się za mężczyzn) też mogą zajść w ciążę. Zaprotestowała Polska, która zwróciła uwagę Komisji, że Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych „chroni życie każdej osoby w każdej fazie jej rozwoju, ponieważ nieodłączna godność osoby ludzkiej zaczyna się od pierwszej chwili jej istnienia”.

Jak widać, pojęcie praw człowieka, które miało zapewnić osobie ludzkiej bezpieczeństwo, a tym samym przyczynić się do pokoju na świecie, uległo w ciągu 70 lat ogromnej zmianie. Na niekorzyść człowieka! Zaradzić tej manipulacji może jedynie odniesienie wszelkich praw i swobód do nadprzyrodzonego Stwórcy świata. – Człowiek nie może być przedmiotem manipulacji politycznych czy ideologicznych, gdyż jest osobą nierozporządzalną, która swoją godność, wartość i prawa wyprowadza z tworzącego go uzależnienia od Boga – powiedział kard. Müller. Tylko wtedy, jeśli będziemy odnosić prawa człowieka do Boga, człowiek będzie bezpieczny.

– Dlatego Kościół z taką mocą angażuje się w promowanie ludzkiej wolności opartej na odpowiedzialności, zasadach i normach, jako przyjęcie ustanowionych przez Boga w ludzkiej naturze podstawowych nakazów i wypełnianie ich w miłości – stwierdził kardynał. – Dopiero wtedy, gdy dostrzeżemy, że jesteśmy powołani do miłości, możemy w sposób właściwy i odpowiedzialny korzystać z wolności.

To smutne, że na 70-lecie Deklaracji Praw Człowieka Komisja ONZ próbuje zmienić zapis gwarantujący osobie ludzkiej podstawowe prawo, jakim jest prawo do narodzin i do życia. Kościół winien stać na straży tego prawa, jak czynili to przywoływani przez kard. Müllera papieże: Jan XXIII, Jan Paweł II, Benedykt XVI, ale także Sobór Watykański II. Tak aby Organizacja Narodów Zjednoczonych nie zapominała, że nad decyzjami Komisji stoi Bóg, Stwórca człowieka, który jest jedynym Panem życia ludzkiego.

Idziemy nr 14 (652), 8 kwietnia 2018 r.

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:

DUCHOWY NIEZBĘDNIK - 19 lipcaNajwyżej oceniane artykuły

PATRONUJEMY

Reklama

Miejsce na Twoją reklamę
W tym miejscu może wyświetlać się reklama Twoich usług i produktów. Zapraszamy do kontaktu.
- Materiał partnera serwisu -