22 czerwca
piątek
Pauliny, Tomasza, Jana
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Abp Tomasi o bezrobociu i ochronie pracy

Ocena: 0
1571
Wciąż mamy do czynienia z nierównościami ekonomicznymi, które na wszystkich kontynentach stale wzrastają. Sytuacja ta powoduje coraz większe bezrobocie i pogłębienie nierówności społecznych, które z kolei są jedną z głównych przyczyn niestabilności wielu społeczeństw.
2015-06-11 18:54
(KAI/RV) / Genewa, mz
 
Te słowa przyjęte w 2008 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy przypomniał stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy agendach ONZ w Genewie abp Silvano Tomasi na 104. sesji zgromadzenia ogólnego tej organizacji.

Dyplomata papieski zauważył, że współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne sprawiają, iż osiągnięcie sprawiedliwości społecznej wciąż pozostaje aktualnym zadaniem. Jedną z grup najbardziej doświadczających skutków tej sytuacji są ludzie młodzi, zwłaszcza kobiety. Abp Tomasi przypomniał, że w ubiegłym roku szukało pracy prawie 74 mln młodych w wieku od 15 do 24 lat. Stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej jest średnio trzy razy wyższa niż wśród dorosłych, i to bez względu na region świata. Dzieje się tak mimo znacznej poprawy oświaty. To z kolei staje się przyczyną powiększających się wciąż fal migracyjnych oraz wzrostu liczby ochotników zasilających ugrupowania ekstremistyczne.

– Stolica Apostolska, jako rozwiązanie tej sytuacji proponuje większą solidarność i współpracę między wszystkimi podmiotami społeczności międzynarodowej, a także zwielokrotnienie wysiłków na rzecz poprawy warunków gospodarczych i społecznych w krajach pochodzenia migrantów – powiedział abp Tomasi.

Podjął też m.in. pewne zagadnienia związane z ochroną pracy, jak płaca minimalna, określona liczba godzin pracy czy standardy związane z okresem macierzyństwa. Zdaniem dyplomaty należy je wzmocnić, mimo możliwości czasowego podniesienia ponoszonych przez daną firmę kosztów. Jednak w dłuższej perspektywie takie działania mogą być zachętą do organizacyjnego zrównoważenia wzrostu kosztów, co może z kolei pobudzić wzrost wydajności.

Stolica Apostolska stoi na stanowisku, że likwidacja ubóstwa w dzisiejszym świecie wymaga określenia i skoordynowania działań rządów, pracodawców i organizacji pracowniczych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Abp Tomasi odniósł się także do szeregu konkretnych spraw związanych z tzw. gospodarką nieformalną, obejmującą m.in. zagadnienia związane z szarą strefą gospodarczą. Przedstawiciel Watykanu przy agendach ONZ w Genewie podkreślił, że w procesie przechodzenia od gospodarki nieformalnej do formalnej konieczne jest zachowanie pewnych zasad. Należą do nich: wzięcie pod uwagę różnorodności poszczególnych przypadków ze względu na ich specyficzne uwarunkowania, zapobieganie umyślnemu uchylaniu się od płacenia podatków czy konieczność wyeliminowania pracy dzieci.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:


SALON DZIENNIKARSKINajwyżej oceniane artykuły