24 września
poniedziałek
Gerarda, Ruperta, Tomiry
Dziś Jutro Pojutrze
     
°/° °/° °/°

Jacek Salij OP

Jak wielką wartość musi mieć dla Boga człowiek – zachwycał się św. Jan Paweł II – skoro dał On nam własnego Syna, aby...
Poprzez tę adhortację – wyznaje Ojciec Święty – chciałbym przypomnieć o powołaniu do świętości, które Pan kieru...
Kościół to nie tylko Chrystus Pan, aniołowie i święci. Tutaj, na ziemi, Kościołem jesteśmy my.
Rozpocznę od słynnych słów św. Augustyna, jakie wypowiedział on kiedyś w sporze z manichejczykami: „Nawet Ewangelii bym n...
Podstawą ekumenizmu jest pojednanie z Bogiem. Bo co mogą być warte pragnienia zjednoczenia chrześcijaństwa skoro mało przejmujemy się...
Katechizmy Lutra są źródłem tej rangi, że nie można ich pominąć w refleksji nad tym, czym chciała być reformacja i w imię c...
To była jedyna w dziejach społeczność, która przez prawie trzysta lat wytrwała w wierze, pozbawiona jakiejkolwiek łączności z...
Aż jedenaście encyklik różańcowych, jedną konstytucję apostolską oraz trzy listy apostolskie wydał sam tylko papież Leon XII...
Temat trzeźwości zaczyna się w Piśmie Świętym od opowieści o upiciu się Noego
Bardzo pesymistyczne proroctwo, jaki będzie nasz świat za sto lat, napisał Czesław Miłosz w roku 1968.
Najczęściej czytane artykułyNajwyżej oceniane artykuły

SALON DZIENNIKARSKI